• Publisert
  • 6 min

Frontendkompetanse: Forskjellene mellom en junior - og seniorutvikler

Michael Arvanitidis og Jonas Say - frontend-utviklere hos Epinova.

Frontend-utvikling er et felt i stadig utvikling som krever et høyt nivå av samarbeid mellom utviklere på alle nivåer. Spesielt er partnerskapet mellom junior- og seniorutviklere avgjørende for suksessen til ethvert prosjekt.

Vi har utforsket og sett nærmere på viktigheten av dette samarbeidet, og hvordan det kan være til nytte for de involverte individene av den generelle utviklingsprosessen. Enten du er juniorutvikler som ønsker å lære av dine mer erfarne kolleger, eller en seniorutvikler som er interessert i å veilede neste generasjon, vil denne teksten gi verdifull innsikt i verden av frontend-utviklingssamarbeid. 

Møt våre dyktige utviklere: Michael Arvanitidis og Jonas Say

De siste fem årene har Michael Arvanitidis vært senior frontendutvikler hos Epinova. For Michael var det svært tilfeldig hvordan han endte opp som utvikler, og etter han valgte anvendt datateknologi som studieretning, begynte brikkene å falle på plass. Han har alltid tenkt på teknologi som noe spennende siden det kontinuerlig dukker opp noe nytt å lære og man får innblikk i mye forskjellig. I dag sitter Michael med mange ulike ansvarsområder, og jobber med mye mer enn rene CMS oppgaver. Han har vært techlead på prosjekter tidligere, i tillegg til å ha vært mentor for flere av våre juniorutviklere.

Jonas Say var en del av Epinova Academy 2021, og er i dag junior frontendutvikler med primærfokus på teknisk frontend. Interessen for IT startet på videregående da han fant ut at det var utrolig gøy å lage ting, og spesielt når man visuelt fikk se det ta form underveis mens man jobber. Fag som JavaScript og andre logisk utviklingsrelaterte fag ble raskt favoritter på universitetet, og interessen for teknisk utvikling fortsatte å vokse. Jonas har sittet på flere prosjekter i løpet av sin tid hos Epinova, og har også vært innom Epinova sitt interne vedlikehold og forvaltningsteam.

Profilbilde av Jonas Say.
- Det beste med jobben er at det alltid er noe nytt å lære, man aldri blir ferdig utlært. Det gir ikke bare en mulighet for personlig utvikling, men også en mulighet til å hjelpe andre utviklere og inspirere dem med sin kunnskap. Det kan gi en stor mestringsfølelse for en juniorutvikler og bidra til å skape en positiv arbeidskultur, sier Jonas.

Hva våre utviklere setter pris på i arbeidshverdagen

Michael foretrekker å jobbe med større frontendløsninger som involverer mer interaksjon og forretningslogikk i frontenddelen. Han foretrekker dynamiske løsninger over statiske, og fremhever SPA-rammeverk som React eller andre levende frontendapplikasjoner. Han fokuserer på å lage løsninger som gir brukerne mulighet til å gjøre mer enn bare å se på innhold, men også samhandle med det på en mer naturlig måte. 

Jonas forteller om sine positive opplevelser med å jobbe som utvikler. Han uttrykker at det beste med jobben er at det alltid er noe nytt å lære og at man aldri blir ferdig utlært. Dette gir ikke bare en mulighet for personlig utvikling, men også en mulighet til å hjelpe andre utviklere og inspirere dem med sin kunnskap. Dette kan gi en stor mestringsfølelse for en juniorutvikler og bidra til å skape en positiv arbeidskultur.

Videre nevner Jonas at han setter pris på friheten til å disponere sin egen tid. Dette viser at han verdsetter fleksibiliteten og muligheten til å arbeide på egne vilkår. Samtidig viser det at moderne teknologi gjør det mulig å jobbe fra hvor som helst i verden. 

Å følge med på tekniske trender

De siste årene har det skjedd en del endringer innen teknologistacken, og selv om det kanskje ikke har vært et dramatisk skifte, så utvikles teknologiene stadig. Michael har lagt merke til dette, og ønsker å lære mer om Next JS, Typescript og Graph QL. Han ser på disse teknologiene som potensielt nyttige for hans nåværende prosjekt, og for hans generelle arbeid. Han påpeker også at det er tydelig at frontend har løsrevet seg fra den tradisjonelle måten å jobbe på, og blitt mer tilpasset de ulike prosjektene og løsningene som skal produseres.

Michael Arvanitidis
Seniorutvikler, Michael Arvanitidis har vært mentor for flere av våre juniorutviklere.

Jonas er opptatt av å forstå hele økosystemet til en løsning, og ikke bare frontenddelen. Han ønsker å lære mer om backend-utvikling og systemarkitektur, og på sikt også om build- og deployløpet. Han erkjenner at utvikling krever en annen form for innsats enn fysisk arbeid, og at man ikke kan stole på skippertak slik man kanskje kunne på universitetet. Det kreves en stram struktur og ansvarlighet. Jonas har spisskompetanse innen teknisk frontend, og ønsker å lære mer om Blazor og andre teknologispråk som kan være relevante i fremtiden. Han setter pris på å kunne spesialisere seg innenfor sitt fagfelt, og ser frem til å bli en ekspert innen frontend. 

Deres nåværende prosjekter

Det sise året har Michael sittet på prosjekt for Statens Vegvesen, i samarbeid med Sopra Steria. Han har tidligere sittet på prosjekt for Fargerike, og var da den eneste frontendutvikleren på teamet. Her jobbet de på en stor netthandelsløsning med mange utfordringer og mye spennende å ta tak i. Det er en utfordrende tjeneste å selge på nett, og Fargerike var en av de første bedriftene som begynte å selge ferdigblandet maling på nettet. 

Jonas sitter nå på prosjekt for Fretex, og er teknisk frontend i synergi med en klassisk frontend rolle. Her har han ansvar for søke- og kartfunksjonalitet, og gleder seg veldig til å få spikret teknologi og sette i gang. Jonas har hatt gleden av å oppleve betydelig tillit og ansvar i arbeidet med prosjekter. Han har fått muligheten til å ta viktige beslutninger som har bidratt til å skape optimal kode og verdi for kundene. Det å kunne være en del av et prosjekt hvor man har ansvar for en spesifikk del av løsningen, samtidig som den skal brukes av mange, gir ham en stor følelse av glede og motivasjon.

Jonas Say og Michael Arvanitidis.
Jonas Say og Michael Arvanitidis.

Lær, vokse, lykkes: En guide til mentorering

Michael har vist seg å være en verdifull ressurs for de nyutdannede på arbeidsplassen, spesielt for Jonas. Som en erfaren mentor, tar han seg god tid til å forklare komplekse konsepter på en forståelig måte, og hjelper dem med å finne løsninger på vanskelige problemer. Michaels engasjement og dedikasjon til å lære bort sin kunnskap har gjort ham til en betydelig trygghet og støtte for Jonas og andre på arbeidsplassen.

Som en som trives med utfordrende oppgaver, har Jonas funnet Michaels veiledning spesielt hjelpsom. Med Michaels hjelp har Jonas taklet utfordrende oppgaver på en mer effektiv måte og har fått mye mer progresjon i arbeidet sitt. Gjennom deres samarbeid har de alltid vært i stand til å finne løsninger på problemer, og dette har vært en stor trygghet for Jonas.

Som mentor har Michael vist at han har en genuin interesse av å hjelpe og lære bort sin kunnskap til andre. Han forstår også at det kan være vanskelig å stille spørsmål når man ikke har egne personer å henvende seg til, og derfor gjør han seg tilgjengelig og tar seg god tid til å hjelpe de nyutdannede på arbeidsplassen. Med Michaels veiledning og støtte, har de nyutdannede en verdifull ressurs som hjelper dem med å lykkes i deres arbeid. 

Viktigheten av et sunt sosialt miljø

Frontend-gruppen har et godt sosialt miljø med egne diskusjonsgrupper og kanaler for å dele kunnskap og hjelpe hverandre, samt styrke fagmiljøet. Det holdes ukentlige fagmøter dedikert til frontend-faget. Flere av frontendutviklerne i Epinova har erfaring med fullstack-utvikling og derfor bred kunnskap. De er spesialiserte innen faget, og deler gjerne sine meninger med hverandre.

I fjor deltok gruppen på en frontend-konferanse i Zadar i Kroatia, med innslag av fullstack - og webutvikling. Jonas fikk god kjennskap til andre teknologier, inkludert CSS-teknologier. Etter konferansen følte gruppen seg inspirert og fant det interessant å utforske hva annet som finnes. De tok med seg ny inspirasjon tilbake til arbeidet sitt. Teknologivalget styres av browserne som bedriften bruker, men kunnskapen fra konferansen kan likevel være nyttig på sikt.

Opplegget rundt konferansen hjalp også til å bli bedre kjent med kollegaene. Det økte samholdet i gruppen og skapte trygghet for å be om hjelp på kontoret. Kombinasjonen av faglig påfyll og opplevelser gjorde turen minnerik, og gruppen vil trolig snakke om den i lang tid fremover.

Gruppebilde av frontend gruppen til Epinova i Zadar, Kroatia.
Bilde av frontend-gjengen vår på konferanse i Zadar, Kroatia.

Avslutningsvis er frontend-utvikling et avgjørende aspekt ved moderne nettutvikling, og det krever en kombinasjon med tekniske ferdigheter, kreativitet og en dyp forståelse av brukeropplevelse. Enten du er junior - eller seniorutvikler er det alltid nye teknologier å lære og mestre. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi i Epinova jobber med utvikling, eller du trenger hjelp til et webutviklingsprosjekt, ta gjerne kontakt med oss. Vårt team er alltid klare til å hjelpe deg med dine behov.

Akkurat nå