• Publisert
  • 6 min

Møt to av våre senior backend-utviklere, Tim og Morten

Morten Sandberg og Tim Røgler

Tim og Morten har brukt sin tekniske innsikt til å forme flere store e-handelsprosjekter. Nylig har de bidratt til prosjekter for kjente kunder som Optimera og Montér.

Morten Sandberg har jobbet som utvikler hos Epinova i sju år, og har vært tech lead på flere av våre største e-handelsløsninger. De siste årene har han jobbet tett med kunder som blant annet Optimera og Montér, på deres løsninger.  

Da spill, bygging av pc-er og arrangering av LAN-fester ble interessante, begynte også interessen for teknologi og programmering å blomstre. På bakgrunn av dette falt valget på informasjonsteknologi da han skulle velge studieretning, og dette ga mersmak. Ettersom det alltid er et stort behov for utviklere i markedet, ble det et lett valg for Morten når han skulle velge yrke. 

Tim Røgler er også senior backend-utvikler, og har vært en del av Epinova familien siden 2018. I løpet av de siste årene har han hovedsakelig jobbet med å utvikle e-handelsløsninger, i tillegg til å forvalte og vedlikeholde andre løsninger for våre kunder. Dette har han gjort ved å bruke sin spesialisering innen .NET og Optimizely. I likhet med Morten, har Tim også vært interessert i teknologi fra ung alder, og fikk sin første PC på midten av 90-tallet.  

- Faren min var veldig opptatt opptatt av teknologi, og interessen smittet raskt over. Jeg tror jeg var rundt 10 år når jeg lagde den første nettsiden min, og så fikk jeg senere lyst til å lære mer om programmering i HTML, JavaScript, CSS, MySQL og PHP, forteller Tim. Han forteller at han ønsket å skape noe som kunne være nyttig for andre, og fant tidlig ut av at han likte logiske utfordringer og kodeknekking.  

Morten Sandberg og Tim Røgler.
Tim og Morten er to av våre seniorutviklere som har sin spesialisering i Optimizely og .NET.

Sterke utviklere og rådgivende konsulenter 

- Det er mye du som utvikler er nødt til å lære “the hard way” i arbeidslivet. Det finnes ulike måter å tilnærme seg og løse problemer på, du kan ikke alltid kan være sta og bestemt. Ofte tjener man mye på å være åpen for andre løsninger, forteller Morten. - Jeg har hatt et enormt utbytte av å ta et steg tilbake og sparre med en kollega for å finne en bedre løsning sammen.  

Som nyutdannet utvikler fikk Tim erfare at han ofte ble utfordret til å levere på kort tid. - Korte tidsfrister kunne gå utover kvaliteten og tryggheten i arbeidet, fordi det som blir produsert ikke blir testet og vertifisert på tilstrekkelig vis, sier han. - Som nyutdannet nikker og leverer man etter beste evne, og det kan skape mye hodebry og opprydding i ettertid som enkelt kunne vært unngått, legger han til. Gjennom mange år i arbeidslivet har Tim blitt tryggere på sin egen magefølelse, og flinkere til å flagge bekymringer tidlig for å unngå slike situasjoner.  

Les også: Vi har det utrolig gøy

I Epinova er det et konstant fokus på at våre ansatte skal være faglig sterke utviklere, samtidig som at de skal være rådgivende konsulenter for våre kunder. De skal tørre å utfordre i prosjekter, samtidig som at de skal være trygge i rollen sin.  

- For meg er det viktig at man ikke kun er passiv og løser oppgaver, men at man tørr å stille spørsmål og foreslå andre tilnærminger til løsninger, sier Morten.  Epinova er et ekspertmiljø, og Tim og Morten er to av våre ansatte som har sin spesialisering i Optimizely og .NET. Den unike bredden av prosjekter, kombinert med de mange sertifiseringene man kan ta gjør at Epinova skiller seg ut fra andre utviklermiljøer. 

Dagens teknologi er langt ifra ferdig utviklet, og den siste tiden har AI og det enorme spekteret av områder dette kan påvirke vært i vinden. Tim og Morten er begge enige om at det hadde vært interessant å lære mer om, og da spesielt hvordan man kan implementere AI i ulike deler av løsninger, og hvordan det kan brukes til å forenkle prosesser. ChatGPT har tatt verden med storm, og vil trolig bare bli mer brukt de kommende årene. Dette kan også være spennende å lære mer om, legger Tim til.  

Morten Sandberg.
- Den unike bredden av prosjekter, kombinert med de mange sertifiseringene man kan ta, gjør at Epinova skiller seg ut fra andre utviklermiljøer, sier Morten Sandberg.

Ambisiøse kunder og spennende prosjekter

Tim og Morten har jobbet seg opp fra å være rene utviklere i prosjekt, til å i dag ha mer ansvar. Dette har de gjort ved å utvikle sin kompetanse gjennom erfaringer, og sitter i dag med oppgaver innen teknisk arkitektur og rammeverk, veiledning av andre utviklere og sikre at løsninger fungerer som tiltenkt, og at de dekker kundens behov.

En sentral del av jobben er å samarbeide tett med kunden under utviklingen av løsningene deres, og være en tilgjengelig rådgiver underveis.

Siden 2019 har Tim og Morten sittet på prosjekt for Optimera. Som Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør, består Optimera av flere e-handelsløsninger innenfor byggebransjen. - Prosjektets første leveranse var å migrere og fornye arkitekturen til både Montér og Optimera sine hjemmesider, med tilhørende tjenester i skybasert systemarkitektur. Etter skyløftet har oppgavene vært videreutvikling av disse nettsidene, hvor vi har jobbet med klassiske netthandelsoppgaver. Vi har også satt inn ny PIM provider med Bluestone, (lenke ut) der de har laget distributør og servicebus logikk mellom PIM-provider og sites for å ta kontroll over produktdataflyten. Vi har også jobbet mye med produktsøk og anbefalingsmotor. Siden dette har vi levert flere prosjektleveranser og sideprosjekter, forteller Tim og Morten som hat hatt et felles techlead- og arkitekt ansvar på løsningene. 

Flere av våre kunder er kjente bedrifter som gjerne krever store og komplekse løsninger, og her er ikke Optimera et unntak. - Det har vært veldig spennende, og samarbeidet med kunden har vært svært godt. - Det er gøy med kunder som har store ambisjoner og ambisiøse mål, og det har vært inspirerende å være en del av store team der vi jobber på tvers med ulike fagområder. Flere av de nyere løsningene vi har levert består av mange integrasjoner og undersystemer. Det har vært et utfordrende prosjekt, men totaliteten til kunden har bidratt til at det har vært et lærerikt å arbeide på, forteller de. 

Mentorrollen: vinn – vinn for både senior og junior. 

På Optimera-prosjektet har Tim hatt en mentorrolle for flere utviklere på teamet, og har lært enormt mye av dette. I Epinova samarbeider både senior og junior utviklere på prosjekter, og både Morten og Tim har i løpet av sin karriere hatt et slikt ansvar. Begge synes det er givende å se andre utvikle seg og vokse. Som mento

r har de et ansvar for å veilede og følge opp andre utviklere i prosjekt, i tillegg til å være en tilgjengelig ressurs som de kan sparre med og stille spørsmål. - Jeg liker å se faglig utvikling hos kolleger. Det er spennende å kunne bidra til å gi andre en positiv læringsopplevelse. Det er lærerikt og utfordrende å lære bort, og jeg har selv bare positive erfaringer fra jeg selv var nyutdannet og hadde en mentor, sier Tim. 

I løpet av sin tid hos Epinova har Tim fått jobbe med et bredt spekter av kunder og bransjer. Han har vært innom bransjer som reiseliv, helse, bygge-bransjen, varehandel, finans og diverse offentlige virksomheter. Det har gitt han en bred kunnskap om forskjellige domener med mange ulike krav og forventinger.  

Begge har funnet motivasjon i utfordrende oppgaver, spesielt de som krever at man setter seg inn i nye teknologier, integrasjoner eller konsepter. Morten har alltid likt å utvikle integrasjonslogikk, særlig etter man sa farvel til XML og WCF Web services. Han trives også med å jobbe med søk, produktdata, prislogikk. Tim foretrekker oppgaver der han får mulighet til å samarbeide tett med både teknisk og ikke-teknisk personale, og hvor det er mulighet for å dele erfaringer og kompetanse. Han trives godt med prosjektbasert arbeid, der de samarbeider på tvers av fagdisipliner for å komme frem til den beste løsningen sammen. 

Tim Røgler
Som mentor har man et ansvar for å veilede og følge opp andre utviklere i prosjekt, i tillegg til å være en tilgjengelig ressurs som de kan sparre med og stille spørsmål. - Jeg liker å se faglig utvikling hos mine kolleger og synes det er spennende å kunne bidra til å gi andre en positiv læringsopplevelse, sier Tim.

Vi er alltid interessert i å møte utviklere som ønsker å bli en del av vårt team. Vil du vite mer? Nå søker vi et backend-utvikler.

Akkurat nå

Les mer om