• Publisert
  • 7 min

Nøkkelen til teknisk suksess: to backend-utvikleres ekspertise i aksjon

Morten Sandberg og Tim Røgler

Backend-utviklere er ansvarlige for å designe og implementere logikken på serversiden, som driver nettapplikasjoner og andre programvaresystemer.

Backend-utvikling er et avgjørende aspekt ved programvareutvikling som omhandler serversiden av webutvikling. Det innebærer å designe, bygge og vedlikeholde teknologien som driver nettapplikasjoner, databaser og API-er som støtter frontend-brukergrensesnittet. Backend-utviklere spiller en kritisk rolle i å sikre at nettsteder og applikasjoner fungerer jevnt ved å bygge skalerbare, pålitelige og sikre systemer som håndterer datalagring, prosessering og kommunikasjon. 

Dobbel dedikasjon til teknologi og utvikling

Morten Sandberg har jobbet som utvikler hos Epinova i seks år, og har vært techlead på flere av de store e-handelsløsningene vi har levert til våre kunder. I dag er Morten senior backendutvikler hos oss. De siste årene har han jobbet tett med vår kunde, Optimera og Montér, på deres løsninger. Da spill, bygging av PCer og arrangering av LAN-fester ble interessante, begynte også interessen for teknologi og programmering å blomstre. På bakgrunn av dette falt valget på informasjonsteknologi da han skulle velge studieretning, og dette ga mersmak. Ettersom det alltid er et stort behov for utviklere i markedet, ble det et lett valg for Morten når han skulle velge yrke.

Tim Røgler er senior backendutvikler, og har vært en del av Epinova familien siden 2018. I løpet av de siste årene har han hovedsakelig jobbet med å utvikle e-handelsløsninger, i tillegg til å forvalte og vedlikeholde andre løsninger for våre kunder. Dette har han gjort ved å bruke sin spesialisering innen .NET og Optimizely. I likhet med Morten har Tim også vært interessert i teknologi fra ung alder, og fikk sin første PC på midten av 90-tallet. Faren til Tim var veldig opptatt av teknologi, og interessen smittet raskt over. Allerede i 10-års alderen ble den første nettsiden laget, etterfulgt av programmering i HTML, JavaScript, CSS, MySQL og PHP. Tim ønsket å skape noe som kunne være nyttig for andre, og fant tidlig ut av at han likte logiske utfordringer og kodeknekking. Han skjønte raskt at en jobb som utvikler ville passe han perfekt.

Morten Sandberg og Tim Røgler.
Tim og Morten er to av våre seniorutviklere som har sin spesialisering i Optimizely og .NET.

Økende kompetanse: overvinne hindringer og oppnå mål

Det er mye man som utvikler er nødt til å lære the hard way i arbeidslivet. Det finnes ulike måter å tilnærme seg og løse problemer på, og Morten forteller at man ikke alltid kan være sta og bestemt, men at man ofte tjener mye på å være åpen for andre løsninger. Han sier videre at han har hatt et enormt utbytte av å ta et steg tilbake, og sparre med en kollega for å finne en bedre løsning sammen. Spesielt som nyutdannet utvikler fikk Tim erfare at man ofte ble utfordret til å levere på kort tid, og at korte tidsfrister kunne gå utover kvaliteten og tryggheten i arbeidet. Dette skyldes at det som blir produsert ikke blir testet og vertifisert på tilstrekkelig vis. Som nyutdannet nikket og leverte man etter beste evne, og det kunne skape mye hodebry og opprydding i ettertid som enkelt kunne vært unngått. Gjennom mange år i arbeidslivet har Tim blitt tryggere på sin egen magefølelse, og flinkere til å flagge bekymringer tidlig for å unngå slike situasjoner. 

I Epinova er det et konstant fokus på at våre ansatte skal være faglig sterke utviklere, samtidig som at de skal være rådgivende konsulenter for våre kunder. De skal tørre å utfordre i prosjekter, samtidig som at de skal være trygge i rollen sin. Morten forteller at for han er det viktig at man ikke kun er passiv og løser oppgaver, men at man tørr å stille spørsmål og foreslå andre tilnærminger til løsninger. Epinova er et ekspertmiljø, og Tim og Morten er to av våre ansatte som har sin spesialisering i Optimizely og .NET. Den unike bredden av prosjekter, kombinert med de mange sertifiseringene man kan ta gjør at Epinova skiller seg ut fra andre utviklermiljøer.

Dagens teknologi er langt ifra ferdig utviklet, og den siste tiden har AI og det enorme spekteret av områder dette kan påvirke vært i vinden. Tim og Morten er begge enige om at det hadde vært interessant å lære mer om, og da spesielt hvordan man kan implementere AI i ulike deler av løsninger, og hvordan det kan brukes til å forenkle prosesser. ChatGPT har tatt verden med storm, og vil trolig bare bli mer brukt de kommende årene. Dette kan også være spennende å lære mer om, legger Tim til. 

Morten Sandberg.
- Den unike bredden av prosjekter, kombinert med de mange sertifiseringene man kan ta, gjør at Epinova skiller seg ut fra andre utviklermiljøer, sier Morten Sandberg.

Å administrere et vellykket prosjekt

Tim og Morten har jobbet seg opp fra å være rene utviklere i prosjekt, til å i dag ha mer ansvar. Dette har de gjort ved å utvikle sin kompetanse gjennom erfaringer, og sitter i dag med oppgaver innen teknisk arkitektur og rammeverk, veiledning av andre utviklere og sikre at løsninger fungerer som tiltenkt, og at de dekker kundens behov. En sentral del av jobben er å samarbeide tett med kunden under utviklingen av løsningene deres, og være en tilgjengelig rådgiver underveis. 

Siden 2019 har Tim og Morten sittet på prosjekt for Optimera. Som Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør, består Optimera av flere e-handelsløsninger innenfor byggebransjen. Prosjektets første leveranse var å migrere og fornye arkitekturen til både Montér og Optimera sine hjemmesider, med tilhørende tjenester i skybasert systemarkitektur. Etter skyløftet har oppgavene vært videreutvikling av disse nettsidene, hvor de har jobbet med klassiske netthandelsoppgaver. De har også satt inn ny PIM provider med Bluestone, der de har laget distributør og servicebus logikk mellom PIM provider og sites for å ta kontroll over produktdataflyten. De har også jobbet mye med produktsøk og anbefalingsmotor. Siden dette har de levert flere prosjektleveranser og sideprosjekter, og både Tim og Morten har hatt et felles techlead- og arkitekt ansvar på løsningene.

Flere av våre kunder er kjente bedrifter som gjerne krever store og komplekse løsninger, og her er ikke Optimera et unntak. Tim og Morten er begge enige om at det har vært veldig spennende, og at samarbeidet med kunden har vært svært godt. Kunder som har store ambisjoner og ambisiøse mål er svært interessant å jobbe med, og de forteller at det har vært givende å være en del av store team der man jobber på tvers med ulike fagområder. Flere av de nyere løsningene de har levert består av mange integrasjoner og undersystemer. Det har vært et utfordrende prosjekt, men totaliteten til kunden har bidratt til at det har vært et lærerikt å arbeide på. 

Forme fremtiden: viktigheten av å være mentor

På Optimera prosjektet har Tim hatt en mentorrolle for flere utviklere på teamet, og har lært enormt mye av dette. I Epinova samarbeider både senior og junior utviklere på prosjekter, og både Morten og Tim har i løpet av sin karriere hatt et slikt ansvar. Begge synes det er givende å se andre utvikle seg og vokse. Som mentor har man et ansvar for å veilede og følge opp andre utviklere i prosjekt, i tillegg til å være en tilgjengelig ressurs som de kan sparre med og stille spørsmål. Tim forteller at han liker å se faglig utvikling hos sine kolleger, og synes det er spennende å kunne bidra til å gi andre en positiv læringsopplevelse. Det er lærerikt og utfordrende å lære bort, og Tim tenker selv tilbake på tiden da han var nyutdannet og hadde en mentor, og sitter kun igjen med en positiv opplevelse av det. 

I løpet av sin karriere hos Epinova har Tim fått jobbe med et bredt spekter av kunder og bransjer. Han har vært innom bransjer som reiseliv, helse, bygge-bransjen, varehandel, finans og diverse offentlige virksomheter. Det har gitt han en bred kunnskap om forskjellige domener med mange ulike krav og forventinger. Tim og Morten har begge funnet motivasjon i utfordrende oppgaver, spesielt de som krever at man setter seg inn i nye teknologier, integrasjoner eller konsepter. Morten har alltid likt å utvikle integrasjonslogikk, særlig etter man sa farvel til XML og WCF Web services. Han trives også med å jobbe med søk, produktdata, prislogikk. Tim foretrekker oppgaver der han får mulighet til å samarbeide tett med både teknisk og ikke-teknisk personale, og hvor det er mulighet for å dele erfaringer og kompetanse. Han trives godt med prosjektbasert arbeid, der de samarbeider på tvers av fagdisipliner for å komme frem til den beste løsningen sammen.

Tim Røgler
Som mentor har man et ansvar for å veilede og følge opp andre utviklere i prosjekt, i tillegg til å være en tilgjengelig ressurs som de kan sparre med og stille spørsmål. - Jeg liker å se faglig utvikling hos mine kolleger og synes det er spennende å kunne bidra til å gi andre en positiv læringsopplevelse, sier Tim.

Vi håper denne artikkelen om backend-utvikling har gitt deg verdifull innsikt, og at du har blitt bedre kjent med to av våre utviklere. Vi i Epinova er stadig på utkikk etter dyktige utviklere som ønsker å bli en del av vårt team. Hvis du er interessert i å lære mer om backend-utvikling, eller trenger hjelp med dine backend-utviklingsbehov, ikke nøl med å kontakte oss. Så, enten du nettopp har startet eller ønsker å optimalisere dine eksisterende backend ferdigheter, ta gjerne kontakt med oss i dag og oppdage hvordan vi kan hjelpe deg med å nå dine mål. 

Akkurat nå

Les mer om