• Publisert
  • 2 min

Prioritering av vedlikehold & videreutvikling er et «must» for nettløsningen din

Bilde av hage og hageredskapet

Har din organisasjon et klart forhold til hva vedlikehold og videreutvikling av selskapets nettløsninger er? Er hele organisasjonen klar over hva slikt arbeid innebærer av budsjetter og ressurser? Er dere klar over risikoen det innebærer om man ikke setter av midler til vedlikehold og videreutvikling?

Først og fremst er det viktig å anerkjenne at en nettløsning ikke er et «produkt» slik som en vaskemaskin eller en bil. Jeg liker å sammenlikne det med en hage. Når du har opparbeidet deg en fin hage så må det jobbes kontinuerlig for at den skal holde seg like fin over tid. Lar du den bare stå vil skadedyr, ugress, vær og vind skade plantene dine. Den trenger også næring og du må innimellom erstatte gamle visne planter.

Slik er det med nettløsninger også. Ting endrer seg i og rundt løsningen. Det kan være integrasjoner, moduler og plugins som kommer med nye versjoner, CMS og andre deler som må oppgraderes. Det vil også løpende dukke opp nye behov som må utvikles i løsningen. Kanskje som en følge av nytt innhold. Begge påvirker kvaliteten på løsningen som helhet. Alt fra ytelse, tilgjengelighet (UU), til brukervennlighet må kontinuerlig arbeides med for at løsningen skal holde seg stabil og sikker.

En god «gartner» vil kunne forutse utfordringer, reparere og forbedre vekstvilkårene før det blir de helt store problemene.

Hovedutfordringen for å få til bra vedlikehold

Hva er så utfordringen med dette i dag? Først og fremst er det ofte manglende forståelse for at det er en hage og ikke en vaskemaskin vi snakker om. Man har derfor ikke satt av penger i budjsettet til vedlikehold og videreutvikling. Dette fører til at mange løsninger står og «råtner på rot». Ofte til stor fortvilelse fra de som arbeider med nettløsningen i organisasjonen som webredaktør og webmaster.

Suksessfaktorer for bra vedlikehold

Hvordan bør det da jobbes med videreutvikling og vedlikehold i dag? Det er noen helt tydelige suksessfaktorer vi ser i Epinova og hos våre kunder:

  • Få forståelse hos toppledelse og de som sitter på pengene, slik at du får mandat, ressurser og budsjetter. Dette bør stå i stil med forventningene til nettløsningen.
  • Forsikre deg om at alle forstår hva som ligger i jobben. Kanskje skal vi bruke andre begreper enn forvaltning, siden mange legger noe helt annet i enn det det i realiteten er. (se artikkel)
  • Budsjetter riktig basert på ønsker og behov for endringer, og en fast pott til ting som oppstår underveis. Her kan det ses til fjoråret og også få god hjelp av leverandøren. Leverandøren bør ha god oversikt over vanlige oppgaver det er viktig å ta høyde for.
  • Bruk verktøyene. Det finnes mange gode verktøy der ute for å analysere og sikre kvalitet. Bruk disse godt så kan du få mange svar på hva du bør sette søkelys på, hvordan du bør prioritere og hva du bør sette av penger til. Her kan du også få gode argumenter og data som gjør det enklere å selge inn til ledelse og andre som må godkjenne.
  • Velg riktig leverandør som er organisert for videreutvikling og vedlikehold og som har egne avdelinger/team for dette. Leverandøren må ha et klart skille på hva som er et nyutviklingsprosjekt og hva som er videreutvikling og vedlikehold. Hvis ikke vil ofte det ene blir skadelidende av det andre.

Det viktigste for å få en bærekraftig og sunn nettløsning er at alle parter har et bevisst forhold til vedlikehold og videreutvikling. Sørg for at alle involverte er klare over hva arbeidet innebærer. Deretter fastsettes forventninger, penger og ressurser. Det er ikke én arbeidsmodell som er riktig - den må tilpasses omfang og kompleksitet avhengig av løsning og organisasjon.

Ta gjerne kontakt for å diskutere eller komme med innspill om dette temaet. Les også mer om vår tjeneste her.