• Publisert
 • 5 min

Slik budsjetterer du for vedlikehold og videreutvikling av nettløsninger 

Å finne ut hvor mye penger man skal sette av, og ikke minst skaffe, til vedlikehold og videreutvikling av nettløsninger kan være vanskelig. En pålitelig nettløsning er imidlertid helt avgjørende for de fleste virksomheters resultater.

At nettløsningen din, enten det er et rent informasjonsnettsted eller nettbutikk, var bra som ny er en ting, men å beholde høy kvalitet krever både penger og ressurser. Kontinuerlig arbeid med vedlikehold og videreutvikling er nøkkelen for at løsningen skal holde tritt med teknologiske fremskritt, kundenes krav, selskapets behov og ambisjoner.  

Budsjettplanleggingen kan være utfordrende av flere årsaker. Organisasjonen kan ha ambisjoner som ikke står i stil med pengene de er villig til å bruke. Det kan være at de som har fått ansvaret sliter med å få gjennomslag i sin organisasjon. Ofte er det rett og slett slik at vedlikehold oppfattes som mindre viktig og attraktivt når det gjelder å bruke pengene på nye spennende ting. Det blir litt som hvis man eier et hus. Det klart kjedeligere å bruke penger på å bytte et tak som ennå ikke lekker, men begynner å bli gammelt, enn å bygge en ny flott vinterhage.  

En god budsjettprosess vil kunne være et godt verktøy for å få prioritet og gjennomslag for ressurser nok til arbeidet med nettløsningene.

Videreutvikling kontra løpende feilretting 

Før vi begynner å diskutere budsjettplanlegging, la oss klargjøre forskjellen mellom videreutvikling og løpende feilretting. 

Løpende feilretting 

Løpende feilretting, som navnet antyder, handler om å rette opp tekniske problemer, feil og bugs som oppstår i nettløsningen etter lansering. Dette er en reaktiv tilnærming som fokuserer på å opprettholde en stabil og feilfri nettside. Selv om det ikke direkte hever nettløsning, er det likevel en veldig viktig del av budsjettplanleggingen, da det bidrar til å bevare brukernes tillit og opprettholde nettløsningens omdømme. Det er kanskje den vanskeligste delen å både budsjettere og få prioritet for internt. 

Videreutvikling  

Videreutvikling refererer til prosessen med å legge til nye funksjoner, forbedre eksisterende funksjonalitet eller gjøre betydelige endringer i nettløsningen. Dette kan omfatte alt fra redesign av elementer, legge til nye sidemaler/blokker, legge til nye betalingsalternativer eller implementere verktøy som f.eks. personalisering. Videreutvikling er ofte en strategisk investering som tar sikte på å øke konverteringer, forbedre brukeropplevelsen og holde selskapet konkurransedyktig på nettet. 

Se også: Prioritering av vedlikehold & videreutvikling 

Beste praksis for budsjettplanlegging 

 • Bruk erfaring og data: Ta utgangspunkt i tidligere budsjetter, forbruk og prosjekter for å estimere kostnadene for vedlikehold og videreutvikling. Dette vil hjelpe deg med å gjøre mer nøyaktige prognoser og underlag til din leder og andre interessenter i organisasjonen din.  
  • Løpende feilretting: Se hen til fjoråret og legg litt til for hvert år løsningen lever. En tommelfingerregel er at jo eldre løsningen er jo fler feil vil kunne oppstå. 
  • Videreutvikling: Om mulig planlegg alle oppgaver og få de estimert for deretter prioritere basert på kost/nytte.  
 • Involver teamet: Innhent innspill fra alle relevante teammedlemmer, inkludert utviklere, designere og markedsførere. Dette vil gi deg et helhetlig perspektiv og hjelpe deg med å identifisere mulige kostnader og muligheter som du kanskje ikke har vurdert tidligere. 
 • Søk etter kostnadseffektive løsninger: Utforsk alternative løsninger som kan redusere kostnadene uten å gå på bekostning av kvalitet eller funksjonalitet. For eksempel kan det være mer kostnadseffektivt å outsource visse oppgaver til eksterne spesialister, eller å bruke open-source-løsninger for visse funksjoner. 
 • Budsjett for sikkerhet: Ikke glem å inkludere et separat budsjett for sikkerhetstiltak. Dette er spesielt viktig i dagens cybertrussel-landskap. Invester i sikkerhetsverktøy og tjenester for å beskytte både selskapets data og kundenes sensitive informasjon. 
 • Verktøy: Se på hva som finnes av selvbetjeningsløsninger som kan effektivisere og bedre kvalitet som igjen kan hindre feil. Vær oppmerksom på at dette kan føre til behov for å øke årsverk og kompetanseheving, så her gjelder det å balansere. 
 • Følg opp og juster: Et budsjett for vedlikehold og videreutvikling bør ikke være statisk. Følg nøye med på prosjektets fremdrift og juster budsjettet etter behov. Noen oppgaver kan ta lengre tid enn forventet, mens andre kan gjennomføres raskere. Fleksibilitet er nøkkelen til å håndtere uforutsette hendelser og endringer underveis. 
 • Evaluering av resultater: Etter at implementeringen er fullført, evaluer resultatene nøye. Mål suksess basert på de tidligere definerte målene og analyser avkastningen på investeringen. Bruk disse innsiktene til å forbedre fremtidig budsjettering og ytelse. 

Argumenter for å bruke penger og ressurser på vedlikehold 

Det er mange grunner til å sette av penger til å vedlikeholde og videreutvikler nettløsningen. Noen har vi nevnt over, men i et litt større perspektiv vil en god nettløsning blant annet kunne bidra til å øke konkurranseevnen, muliggjøre datastøttet beslutningstaking, potensielt gi kostnadsbesparelser på sikt og ultimat å bidra til å oppfylle de overordnede forretningsmålene. Det er viktig å tenke på at en oppdatert og effektiv nettløsning ikke bare er en kostnad, men en strategisk investering som vil gi avkastning på sikt.  

Eksempel på budsjett 

Her er en grov oversikt over de forskjellige kategoriene du bør ta hensyn til: 

 • Drift og hosting – Dette inkluderer kostnadene ved å bruke en skyplattform som f.eks. Optimizely DXP, eller en eksterne driftsleverandør med servere, databaser, etc. Du må forvente å i det minste betale kr 200 000 - 500 000 per år, avhengig av plattformvalg, trafikk og datakravene dine. 
 • Vedlikehold og support – Dette inkluderer kostnader for å oppdage og rette bugs, oppdatere systemet, og håndtere sikkerhetsspørsmål. Dette kan koste omtrent 15-20% av det opprinnelige prosjektbudsjettet for å utvikle nettløsningen per år. 
 • Videreutvikling – Dette vil variere avhengig av dine spesifikke behov, men det kan omfatte ting som å legge til nye funksjoner, forbedre brukeropplevelsen, optimalisere for SEO, og så videre. For en større nettløsning, kan dette koste fra kr 200 000 til kr 500 000 per år, avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet. 
 • Design – Dette inkluderer både UI og UX design, og kan variere veldig basert på dine spesifikke behov. En god tommelfingerregel kan være å budsjettere rundt kr 50 000 til kr 200 000 per år for dette. 
 • Markedsføring – Dette vil inkludere alt fra SEO, betalte annonser, sosiale medier, e-post markedsføring, innholdsmarkedsføring, og mer. For en større nettløsning, kan du forvente å bruke mellom kr 300 000 til kr 700 000 per år på dette. 
 • Annet – Dette kan inkludere kostnader for ting som lisenser for eventuelle ekstra programvarer du bruker, opplæring for ansatte, og så videre. Det kan være lurt å sette av en buffer på rundt 10-15% av det totale budsjettet for dette. 

Nå er disse eksemplene og tallene bare grove estimater, og det er best å konsultere med din leverandør eller andre eksterne ekspertmiljør for å få en mer nøyaktig vurdering basert på din spesifikke situasjon.

Kort oppsummert

Budsjettering for vedlikehold og videreutvikling av en nettløsning krever grundig planlegging og prioritering. Forskjellen mellom videreutvikling og løpende feilretting er viktig å forstå for å rette oppmerksomheten mot de mest kritiske områdene. Følg beste praksis, sett klare mål og involver teamet ditt for å sikre en effektiv ressursallokering. Det er viktig å balansere økonomiske begrensninger med ambisiøse målsetninger, det vil igjen hjelpe selskapet med å levere en best mulig nettopplevelse som gir verdi både for selskapet og dets kunder.