• Publisert
  • 2 min

Indre motivasjon er viktig for trivsel

En gjeng kollegaer i samtale

Gjennom flere år med erfaring fra å lede mennesker har jeg sett betydningen av det å oppleve mening i jobben. Jeg mener derfor at vi burde ha et mer aktivt forhold til vår indre motivasjon, og snakke mer om den indre driven.

I det siste har motivasjon vært et tema i statussamtalene. Det har vært interessante refleksjoner, og svarene varierer veldig fra person til person. Mange nevner lønn, betingelser og bonusordninger som viktige faktorer for å være motivert. I et arbeidsmarked der ledigheten er lav, og mange blir kontaktet med spennende jobbtilbud, er det ikke så rart at dette er noe av det man første man tenker på.

Det er en misforståelse at motivasjon kun gjelder ytre motivasjon. Forskning viser at ytre motivasjon faktisk kan virke mot sin hensikt, spesielt over tid.

De fleste mener selvfølgelig at betingelser og goder er viktig, men når vi reflekterer videre viser det seg fort at det må være noe mer for å holde på motivasjonen over tid. Det hjelper lite å ha godt betalt om man ikke trives på jobb. Hva er det da som skal til for å stå opp om morgenen og komme i gang med jobben?

Det er her indre motivasjonen kommer inn. Et aktivt forhold til indre motivasjon kan være nøkkelen til at du trives og holder deg motivert, over tid. For meg er en viktig faktor det å støtte og legge til rette for at mine kollegaer jobber godt sammen. For noen er det å lage struktur i komplekse prosjekter, og for andre er det å lage kode hele teamet kan være stolt over det som motiverer mest.

Et aktivt forhold til indre motivasjon kan være nøkkelen til at du trives og holder deg motivert, over tid.

Dersom du har klart å finne ut, og formulere hva du brenner for, er det viktig å ha et aktivt forhold til dette i hverdagen. Jeg tenker at en jevnlig (f.eks. månedlig) sjekk sammen med en kollega eller din nærmeste leder er bra. I en motivasjonsprat kan tema være:

  • I de oppgaver du har hatt og det du har gjort i det siste: Hvor mye har du jobbet med det du brenner for?
  • Dersom det ikke er tilfellet: Hva kan gjøres for at det blir mer av det?
  • Har du vurdert noen tiltak? Hva skal til for å øke andelen oppgaver der det du gjør samsvarer med din indre motivasjon?
  • Hvem kan involveres for å få til dette?

Dersom vi sjekker og vurderer hverdagen opp mot det som motiverer, øker sjansen for at det faktisk skjer. Bevisstgjøring, nysgjerrighet og lete etter forskjellige veier til din indre motivasjon tror jeg har stor effekt. En god balanse mellom indre og ytre motivasjon og at vi klarer å snakke om dem, er det som virker i det lange løp!

Indre og ytre motivasjon

Ytre motivasjon

er adferd hvor kilden til motivasjon ligger utenfor det å utføre jobbaktiviteten, men i stedet er knyttet til resultater som følge av den. Som lønn, betingelser og bonusordninger.

Indre motivasjon

er adferd som er utført med bakgrunn i indre belønninger, som tilfredshet, interesse, glede eller mening knyttet til de oppgavene vi utfører.

Kilde: BI og Idunn