Åpenhetsloven

Vårt mål er å kjøpe alle våre produkter og tjenester fra leverandører som oppfyller våre krav til bærekraft.

NOVA har på konsernnivå et overordnet ansvar for datterselskapenes prosesser og vurderinger knyttet til åpenhetsloven.

Epinova skal bidra til å gjennomføre FNs bærekraftsmål og vi etterlever åpenhetsloven og de forpliktelser som følger av denne.

Du kan lese mer om åpenhetsloven på NOVA sine sider.