Åpenhetsloven

Åpenhetsloven ble innført i 2022 og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Loven pålegger blant annet Epinova å:

  • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger
  • Årlig lage rapport og redegjørelse for aktsomhetsvurderinger
  • Legge til rette for innsyn

I Epinova er det Magnus Vik Lagerberg som følger opp at selskapet oppfyller kravene som loven pålegger.

Redegjørelse for aktsomhetsvurdering 2022

Epinova sin redegjørelse kan lastes ned her: Aktsomhetsvurderingen i 2022

Etter gjennomføringen av aktsomhetsvurderingene har Epinova ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. Det er dog avdekket mulig risiko for brudd primært knyttet til elektronikk/hardware, bygg og anlegg, kontormøbler, restauranter og serveringssteder, samt noen av de produktbaserte leverandørene som leverer kaffe og klær.

Tydelige retningslinjer og forpliktelser mellom Epinova og leverandører ved inngåelse av avtale er viktige forebyggende virkemidler. For å redusere negativ påvirkning ses dialog og samarbeid på som viktige tiltak.

Innsyn

Etter Åpenhetsloven §6 kan enhver kreve å få informasjon fra NOVA om hvordan konsernet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene.

Har du spørsmål om vårt arbeid kan du sende en e-post til: apenhetsloven@novacg.no som administreres av:

  • Ingrid Kjöllerström, HR Sjef, Nova Consulting Group AS
  • Jonas Momkvist, CFO, Nova Consulting Group AS
  • Magnus Vik Lagerberg, Gruppeleder, Epinova AS

Du kan lese mer om NOVA sitt arbeid her.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt om du vil vite mer om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger.