Arild Henrichsen

Strategi og mål

Med enhver investering følger en forventning om avkastning. Derfor er det naturlig at organisasjoner forventer at digitalsatsingen skal føre til økt fortjeneste, kundemasse eller omdømme – enten det er nettsted, nettbutikk, intranett eller omnikanal de investerer i.

Epinova jobber både med organisasjoner som er født digitale, de som har måttet omstille seg fra fysisk til digitalt og de som har et bein i begge leire. Felles for dem alle er at kravene de møter fra kunder, brukere og ansatte stadig er i endring.

For å klare å levere til forventningene, må organisasjoner ha en plan for hvordan de kan tilpasse seg nye krav. Det gir nemlig lite gevinst å løse gårsdagens problemstillinger – men det samme kan sies om å løse problemstillinger som ikke underbygger organisasjonens forretningsmål!

En digital strategi er altså ikke hugget i stein, men en dynamisk rettesnor som hjelper organisasjonen å tilpasse tiltakene sine etter målet. Uansett om dere er i en forvaltningsfase, vurderer et nytt prosjekt eller ikke helt vet hva neste steg er, kan våre rådgivere hjelpe dere å definere en tydelig vei videre.

Digital strategi og rådgivning oppsummert

  • Bistand til å definere gode mål for digitalarbeidet, som er i tråd med organisasjonens forretningsmål
  • Kartlegging av løsningens nå-situasjon og potensiale
  • Veikart for teknologivalg, oppgradering og migrering
  • Spesifisering, planlegging og implementering av tiltak for å utløse potensialet
  • Prioritering av backlog med fokus på nytte og verdi
  • Coaching i Optimizely-økosystemet og rådgivning om effektiv redaktørvirksomhet

Vi kan hjelpe deg med å lykkes digitalt

Enten det er nettsted, nettbutikk, intranett eller omnikanal du har investerert i, kan vi rådgi på hvordan du får best avkastning.

Bilde av Arild Henrichsen

Arild Henrichsen Seniorrådgiver

EMVP, Commerce, CMS, .Net
Illustrasjonsbilde ansatt

Trond Sønju Seniorrådgiver

Commerce, PIM