Digital tjenesteplattform

En digital tjenesteplattform bidrar til at bedriften din kan tilpasse seg nye behov raskt. Den danner fundamentet for at du får en langsiktig, fleksibel og skalerbar IT-struktur.

Hender foran skjerm

En digital tjenesteplattform er, etter vår definisjon, selve kjernen i en solid og skalerbar arkitektur. Den tilrettelegger for at virksomheten kan tilpasse seg nye behov raskt, og danner fundamentet for en langsiktig IT-arkitektur. I tillegg gjør plattformen det lettere for virksomheten å dra nytte av data og systemer som allerede finnes, men som kanskje ikke var tilrettelagt for integrasjon opprinnelig.

For at en tjenesteplattform skal være optimal og gi størst mulig forretningsverdi, er det svært viktig at den tilpasses akkurat din virksomhet. En ferdig «pakkeløsning» er ikke for alle. Vår tilnærming for å ta frem disse løsningene, handler om å starte med utarbeidingen av en felles strategi. På den måten blir plattformen optimalisert i henhold til behovene. Deretter bygger vi løsningen basert på eksisterende «halvfabrikater», slik at den grunnleggende funksjonaliteten kommer på plass og vi kan deretter fokusere på det unike for ditt selskap.

DTP_v3.png

Hvordan etablere en digital tjenesteplattform?

Vi har komponenter og moduler utviklet over tid, som er i bruk hos mange av våre kunder. Plattformen settes opp i Azure, hvor vi har en verktøykasse med forskjellige komponenter som utvikles etter kundenes individuelle behov. Det er med andre ord mange likheter, men ingen av våre tjenesteplattformer er helt like.

Arbeidsprosessen startes med at vi først kommer frem til hvordan akkurat din tjenesteplattform skal være. Dette er et sett med arbeidsmøter hvor vi kartlegger alle forretningsbehov og mapper disse ned til produkter, tjenester og komponenter i tjenesteplattformen. Her bruker vi godt med tid for å sikre at alle forutsetninger er dekket.

En digital tjenesteplattform sørger for at våre kunder kan utnytte sine eksisterende forretningssystemer selv om de er av eldre årgang. Dette gjør det også lettere for dem å kunne fokusere på utviklingen av nye forretningsmuligheter. Et av formålene med tjenesteplattformen, er at eldre systemer ikke skal legge begrensninger for nye muligheter.

Ytelse

I store løsninger kommer man ikke utenom tunge, ressurskrevende oppgaver. For å sikre stabilitet og høy ytelse i komplekse løsninger, er det nødvendig å kunne dele «maskineriet» opp i små, selvstendige og enkle komponenter. Ved å isolere dem, sørger vi for at de ikke påvirker ytelsen til resten av løsningen. Tjenestene mellomlagrer også data fra forretningssystemene for å kunne servere dette raskest mulig der det er behov.

Stabilitet

Når moderne løsninger er i konstant endring, er det viktig å kunne håndtere kontinuerlig utvikling uten at dette går utover stabilitet og oppetid. Hver tjeneste må være uavhengig av andre tjenester, slik at det er mulig å oppdatere eller bytte ut én tjeneste uten at dette påvirker helheten.

Rask utviklingstid

Teknologiendringer skjer raskt og ofte uventet. Derfor er det nødvendig å kunne snu seg raskt rundt når noe oppstår. En digital tjenesteplattform legger til rette for et høyere utviklingstempo, som igjen fører til at kunder kan lansere nye konsepter og løsninger i takt med behovene fra forretningen.

Kommunikasjon

Med komplekse løsninger som er sydd sammen av høyst forskjellige systemer og produkter, er det desto viktigere å ha en felles kommunikasjonsplattform mellom de forskjellige komponentene. En digital tjenesteplattform gjør det også enklere å følge med på kravene til kontinuerlig endring fra virksomhetens forretningsside.

Sikkerhet og pålogging

Tjenesteplattformen er satt opp for å ivareta sikkerhetskravene til våre mest kravstore kunder. Den består også av en felles påloggingstjeneste som kan distribueres til alle komponenter i løsningen. For kunder med mange systemer kan brukeren for eksempel ha en felles ID for alle tilknyttede løsninger.

Personalisering

Alle vil føle seg unike og har et ønske om å få sine spesielle behov dekket. Det gjelder også for besøkende på dine digitale flater. Plattformen legger til rette for å samle data om bruk og behov på en trygg måte. Ved å benytte maskinlæring basert på de store mengdene innsamlede data, kan vi spisse budskapet som presenteres for den besøkende. Redaktøren trenger med andre ord ikke å gjøre alt det tunge arbeidet selv. Her lar vi maskinene gjøre jobben for oss.

Digital tjenesteplattform oppsummert

 • Man vil raskt kunne tilpasse seg nye behov drevet frem av ny teknologi eller nye brukere
 • Det vil bli enklere å bytte ut virksomhetskritiske enkeltkomponenter i arkitekturen
 • Man unngår eller minimerer nedetid
 • Når gjenbruk av tjenester i andre deler av virksomheten blir enklere, vil det gi skalerbarhet ved behov
 • Brukerne kan tilbys segmentering og personalisering med større presisjon
 • I tillegg kan AI løsninger og maskinlæring lettere plugges inn når behovene oppstår

Trenger du å etablere en digital tjenesteplattform?

Ta kontakt, så kan vi se nærmere på hvordan en slik plattform kan tilpasses akkurat din virksomhet.

 • Bilde av Geir Andås

  Geir Andås

  Leder salg og marked CSO

  • Epost:
  • Telefon: