Bama samlet alle sine merkevarer på samme digitale løsning

Bama ønsket å samle alle sine merkevarer på ett sted for bedre kontroll og effektivisering digitalt. Slik hjalp vi dem med å få elleve enkeltstående sider over i én løsning på Optimizely.


- Vi har fått et løft for avdelingen Kunnskap og Kommunikasjon, som nå kan tilby våre kunder tjenester vi ikke kunne tidligere. Noe som igjen gjør at BAMA sparer penger og kan ivareta høyere kompetanse, kvalitet og volum, enn vi ellers kunne gjort, sier Martin Krogseth Dalene, digitalsjef Bamagruppen AS. 

Utfordringen 

Bama ønsket at det skulle være enkelt å differensiere de forskjellige varemerkene, samtidig som besøkende lett skulle kunne kjenne igjen at de er på Bama sine nettsider. 

Frem til nå har Bama hatt mange partnere og grafiske leverandører og ønsket å få alt samlet under samme paraply der de enkelt kunne gjøre endringer selv ved behov. Selv om alle merkevarene  ligger i samme løsning, var det samtidig et krav om at rettigheter og tilganger måtte kunne styres, slik at de oppleves som lukkede miljøer mellom de ulike merkevarene.

Tjenester vi har levert

Nettsted og selvbetjening

Samarbeid med ambisiøse organisasjoner over lang tid har gjort Epinova til en av Norges ledende Optimizely-leverandører.

Se flere av tjenestene vi leverer

 Løsningen  

Arbeidet med Bamas løsninger startet helt tilbake i 2015 og det ble starten på et godt og langt samarbeidTidligere leveranser har bestått av løsninger for flere av Bamas merkevarer, intranett og ikke minst e-handelsløsning for B2B-markedet. 

Unik modulær løsning 

For Bama og deres merkevarer ble det nå lansert 11 websider på den nye plattformen, på under et år. Noen av merkevarene som bruker den nye løsningen er, Bama, Gartner, Cevita, Ferdigpreppa, EatmovesleapSeasonGrønnogfrisk og Vegme.

Det unike for denne løsningen er at den er bygget modulært, med fokus på at alle moduler skal kunne brukes fritt av redaktørene. 

Løsningene er generelle og ikke spesifikke for de forskjellige varemerkene. Slik kan vi ivareta de ulike varemerkene samtidig som vi sikrer at de fremstår som samlet under Bama. 

Alle varemerkene har tilgang til funksjonalitet som oppskriftsbygger, produktvisninger med næringsberegning, integrasjon til PIM og et felles sidemalverk.   

Fleksibelt rammeverk

- Vi har i dette prosjektet hatt stor mulighet, som utviklere, til å påvirke hvordan løsningen skulle bli. Vi har stått fritt til å bruke ny teknologi og nye løsninger så lenge det var i henhold til avtalte rammer, noe som gjorde det ekstra gøy å jobbe med, forteller Anders Murelbackend-utvikler i Epinova, 

- Bama ønsket seg et mer fleksibelt rammeverk med en løsning tilrettelagt for å kunne gjøre veldig mye selv. Vi har fått en fleksibel, funksjonell og godt visuelt utformet plattform som fyller mange behov for Bama. Dette ble godt mottatt av våre kunder (som her er merkevarene). Noen har fått sin første nettside, mens andre har fått store oppgraderinger, sier Martin i en kommentar fra Bama. 

Sammen med Try Apt på design, jobbet vi ut en moderne skybasert multisite-løsning. Rammeverket de har fått er så fleksibelt at det kan brukes på alle merkevarene og alle løsningens funksjoner kan brukes overalt, sier Anders. 

 
Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med TryApt 

 

Flere jobber vi har gjort