• Publisert
  • 1 min

Et prosjektledermiljø i utvikling

Prosjektledergjengen samlet

Det å være samlet igjen, føle et fellesskap, ga både en slags ro og påfyll av energi!

I dag får vi veldig gode tilbakemeldinger fra både kunder og kollegaer på måten vi jobber sammen på. Vi hører vi er flinke til å: 

  • Skape gode forutsetninger for å nå prosjektmålene
  • Være åpne og forutsigbare i rapporteringen
  • Jobbe med å teambuilding og å være lyttende i hele prosjektløpet 

Tydeligere forventningsstyring

Det er vi stole av og glade for å høre, men vi ser også behov for tydeligere forventningsstyring til både oss og kundene. Derfor samlet vi oss nylig, prosjektledere og gruppeledere, for en hel dag med operativt fokus.

Ved å møtes utenfor kontoret, i Spaces sine lokaler denne gangen, fikk vi akkurat passe avstand til hverandre, samtidig som fysisk tilstedeværelse fikk i gang gode og engasjerte diskusjoner. Temaer som kulturbygging, konsulentrollen og forventningsstyring i hele prosjektløpet er noe av det som opptar oss. Og det å være samlet igjen, føle et fellesskap, ga både en slags ro og påfyll av energi!

Vi må tenke nytt

Vi diskuterte flere forbedringspunkter. Vi ønsker å bli bedre på å beskrive og lande roller og ansvar tidlig i prosjektet. I tillegg må vi vurdere flere alternativ til møtepunkter mellom oss kolleger. Vi vil gjerne teste forskjellige opplegg for å bryte en monoton hverdag med mye hjemmekontor, samtidig som det ikke går på bekostning av effektivitet. Flere som har de samme tankene og utfordringene?

Vi er nå i gang med å definere og fordele oppgaver. Vi har blant annet tenkt å jobbe videre med:

  • Å komplettere retrospektiv-møter med andre verktøy for løpende feedback i prosjekter
  • Å kvalitetssikre og revurdere rollematrise og prosess for oppstart av store prosjekter
  • Å vurdere opplegg for møter i Teams med fokus på tverrfaglige temaer. Vi har her et mål om å få flere til å bidra med faglig innhold som ikke trenger å "forberedes" 

Spesielt det siste punktet her er viktig for oss. Når vi ikke samles fysisk på kontoret så blir deling mer formelt og ikke noe som skjer automatisk. 

Ta gjerne kontakt med oss om du vil vite mer om hvordan vi jobber i prosjekter eller hvordan vi best sikrer den gode starten i kommende prosjekter.

Vi søker også etter en senior prosjektleder, så har du erfaring fra e-handelsprosjekter vil vi gjerne høre fra deg!

Les også