• Publisert
  • 2 min

Velkommen til oss, Øystein

Portrettbilde av Øystein Bruin.

Vi ønsker velkommen til Øystein Hoveland Bruin (40), som i mai ble vår nye kollega på kontoret i Kristiansand. Han har med seg erfaring fra både olje- og helsebransjen, og er nå klar for å rette fokuset mot utvikling av nettsteder og digital handel.

Øystein har jobbet med utvikling og administrasjon av forskjellige integrasjoner for et pasientjournalsystem for veterinærklinikker og universiteter. Han har tidligere vært involvert i mange spennende oppdrag, blant annet utvikling av systemer for selvkjørende maskiner på oljeplattformer, og utvikling av en integrasjon for respeter i journalsystemet.

Veien til ansettelse

Vi har mye fokus på gode prosesser og kvalitet, også når det gjelder våre ansettelsesprosesser. En ansettelse er en gjensidig prosess, og vi tenker at en god prosess er nødvendig for at både kandidaten og vi skal være trygge på at det er et riktig valg. Da vi spurte Øystein om hans inntrykk av ansettelsen nevner han at den opplevdes som svært ryddig. Han fikk anledning til å møte ledelsen og flere fagpersoner i intervjuer, noe som ga han et godt inntrykk og en trygghet i valget.

Før jul stod Øystein med to forskjellige jobbtilbud, men valgte Epinova basert på det positive inntrykket han hadde fått, en spennende kodeoppgave og en lærerik gjennomgang av oppgaven. Han synes det var svært positivt at en kodeoppgave ble inkludert i prosessen, og han likte at han fikk muligheten til å vise hva han kunne og i tillegg få en teknisk gjennom av oppgaven i etterkant. 

Øystein valgte Epinova fordi verdiene og fokusområdene vi aktivt arbeider etter, stemte overens med det han ser etter hos en arbeidsgiver. Han ønsket å gå videre fra å jobbe hjemmefra og heller være del av et selskap med fokus på fagmiljø og kvalitet. Øystein ser frem til å videreutvikle sin kompetanse innen .NET-utvikling.

Øystein Bruin.
Øystein Bruin.

Tiden som kommer

I løpet av sommeren ser Øystein frem til å bli bedre kjent med Epinova som selskap og sette seg inn i alle de tekniske rutinene og systemene vi bruker. Hans første tid i selskapet har vært svært positivt i følge han selv, og han beskriver onboardingsprosessen som svært oversiktelig med introduksjonsmøter som dekker ulike fagområder. På kontoret i Kristiansand sitter Epinova-teamet sammen med søsterselskapet vårt, Point Taken, og Øystein forteller at han har blitt godt mottatt av gruppen. 

Øystein beskriver seg selv som svært interessert i teknologi, og han legger stor vekt på å skrive ren kode i samsvar med etablerte kodeprinsipper. Han har en stor interesse for programvarearkitektur, og har gjennomført flere prosjekter i .NET med utgangspunkt i domain-driven design. Øystein er en aktiv deltaker i diskusjoner, og stiller gjerne opp som sparringspartner ved behov.

Fritiden blir brukt med familien og venner, og de tar stadig vekk turen til hytten i Farsund. Ellers har Øystein en forkjærlighet for veteranbiler, og bruker mye tid i garasjen på sin Porsche 944 og vedlikehold av denne. Tiden blir også brukt på å holde seg oppdatert på den nyeste teknologien.

Ta kontakt med oss

Ble du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss i Epinova? Ta kontakt med en av våre rekrutterere for en uforpliktende samtale.

Bli en av oss

Morten Sandberg og Tim Røgler

To backend-utvikleres ekspertise i aksjon

I Epinova er det et konstant fokus på at våre ansatte skal være faglig sterke utviklere, samtidig som at de skal være rådgivende konsulenter for våre kunder.

Les hvordan Morten og Tim jobber

Rekrutterer i Epinova, Andreas Huse, sitter i en sofa

Uten kodeoppgave vet du ikke hvem du ansetter

Noen selskaper hevder at de ikke benytter teknisk oppgave i en ansettelsesprosess, men vet de da hvem de ansetter?

Les mer om kodeoppgaver

Gjengen i Kristiansand er sosial og godt sammensveiset

Bli kjent med Kristiansandsgjengen

Epinova har kontorer i 4 byer i Norge. I syd finner du denne gjengen med glade sørlendinger!

Les mer om Kristiansand

Les mer om