• Publisert
  • 3 min

Uten kodeoppgave vet du ikke hvem du ansetter

Portrett av Andrea Huse

Noen selskaper hevder at de ikke benytter teknisk oppgave i en ansettelsesprosess, men vet de da hvem de ansetter?

Velger hverandre

I våre ansettelsesprosesser tildeler vi ikke kodeoppgave eller caseoppgave før vi har møtt hverandre i et bli-kjent-møte. For oss handler ansettelser om at vi skal velge hverandre basert på felles verdier og mål, og ønsket om å skape verdi sammen. Derfor er førstegangsintervjuet like viktig som kodeoppgaven og det tekniske intervjuet. Vi gir ikke kodeoppgave før vi vet om det er match personlighetsmessig.

Vi kan ikke forvente at en kandidat slipper alt man har for å levere kodeoppgave. For oss er det viktig å ikke skape unødvendig stress. Vi setter derfor ikke en tidsfrist på oppgaven, da vi har forståelse for at man gjerne har en fulltidsjobb og mye å gjøre generelt.

At løsningen fungerer, er et minimum

Vi ønsker at man skal følge kjente prinsipper for programmering, og ved presentasjon av oppgaven er det ønskelig at kandidaten forklarer hvilke programmeringsprinsipper som har vært med å forme koden. At løsningen fungerer som beskrevet er et minimumskrav og like viktig er den tekniske kvaliteten på koden. Kodeoppgaven gir et godt utgangspunkt for den tekniske samtalen med kandidaten.

Bruk den tiden du trenger

Kodeoppgaven gjøres hjemme, fordi vi ønsker å skape et miljø som tilsvarer det man ser i arbeidslivet. Vi ber derfor ikke kandidaten om å løse kodeoppgaven i det tekniske intervjuet uten hjelpemidler. Når oppgaven er løst deles den på Github, hvor vi kjører pull requests og code review når kandidaten jobber med oppgaven. Det vil si at vi kan komme med tips og hint underveis i besvarelsen. Denne måten å jobbe på simulerer en reell arbeidssituasjon.

Det vi ser etter i en kodeoppgave er evne til logisk resonnering, problemløsning og algoritmisk tenkning.

Oppgaven er standardisert, noe som betyr at alle kandidater får mulighet til å gjennomføre oppgaven under like betingelser, samme tid og instruksjoner. Ved å gjøre dette kan vi også vurdere kandidatene etter like kriterier som øker vår objektivitet i seleksjonen, og gir oss mulighet til å sammenlikne kandidater.

Dette vurderer vi deg på

Det vi spesielt ser etter i en kodeoppgave er evne til logisk resonnering, problemløsning og algoritmisk tenkning. Dersom man følger SOLID-prinsippene og benytter moderne features i C# er det et stort pluss. På frontend er det viktig at man viser at man behersker byggesteiner som HTML, CSS og JavaScript, samt moderne rammeverk. Imponer oss gjerne med kreative løsninger. En god besvarelse er en elegant besvarelse og det finnes flere løsningsforslag. Evnen til å kommunisere og ta tilbakemeldinger er også noe vi ser etter. I tillegg vektlegges evne til å gjøre forbedringer basert på tilbakemeldingene.

Her glipper det ofte i besvarelsen

Hvis man ikke har fulgt moderne kodeprinsipper, lest oppgaveteksten nøye eller gjort forbedringer basert på tilbakemeldinger forblir besvarelsen på et middels nivå.

Når dialogen på Github er ferdig inviterer vi til teknisk samtale. Vi diskuterer oppgaven, går gjennom kodelinjer og ser hva som kunne vært gjort annerledes. Denne delen av oppgaven er viktig for oss da kandidaten får forståelse for hva vi ser etter og innsyn i egen leveranse. Vi pleier ikke å gi tekniske nøtter, eller oppgaver i intervjuet da vi opplever at dette kan være stressende. Vi legger mye vekt på kvalitet i besvarelsen, i tillegg til å se potensiale og personlige egenskaper som er viktige faktorer i ansettelsesprosessen.

Verdifullt for begge parter

Kodeoppgaven brukes også som et verktøy for å avdekke kompetansehull. Ved å benytte kodeoppgave kan vi planlegge bedre når personen begynner hos oss. Vi kan enklere skreddersy en plan for den enkelte, noe som er verdifullt for begge parter.

Bilde av folk i Epinova

Kodeoppgave får du uansett senioritet

For oss er en kodeoppgave avgjørende for å danne oss et helhetlig faglig bilde av kandidaten og sier noe om forventet jobbprestasjon. En godt utformet oppgave kan i stor grad avdekke kandidatens tekniske forståelse og interesse for faget.

Vi tar ikke avgjørelser basert på retorikk og evne til muntlig formidling, men faktisk faglig nivå.

For å få jobb hos oss må du være faglig sterk, og vi ser at flere seniorutviklere faller gjennom på grunnleggende kodeprinsipper. Selv om man har jobbet mange år som utvikler betyr ikke det at man har tilegnet seg kompetansen vi krever. Ved å benytte praktisk arbeidstest vil vi også unngå å bli sjarmert av de som er flinke til å snakke fag, men som faller gjennom på det tekniske. Vi tar derfor ikke avgjørelser basert på retorikk og evne til muntlig formidling, men faktisk faglig nivå.


Denne artikkelen var først publisert hos Kode24.

Våre ledige stillinger

  • Backend-utvikler

    Vil du jobbe med moderne digital handel og nettsteder til ledende nordiske merkevarer?

  • Operativ testleder

    Bli vår ansvarlige testleder for kvalitetssikring av våre e-handels og webprosjekter.

  • Åpen søknad

    Vi ansetter til alle våre forretningsområder, og til våre kontorer i Oslo, Trondheim, Kristiansand og Tønsberg.

Bli en av oss

- Vi har det utrolig gøy

I en ny jobb er arbeidsmiljøet vel så viktig som arbeidsoppgavene. – Hos Epinova har jeg ikke bare fått kollegaer, jeg har også fått venner, forteller Magnus Neergaard.

Les intervjuet

Pangstart på utviklerkarrieren

Tett oppfølging, fokus på faglig utvikling og mye sosialt gjorde at Jonas, Julie, Magnus og Nikola valgte Epinova Academy. – Det er et viktig program for å satse på nyutdannede, sier rekrutteringsansvarlig, Andrea Huse

Les om Academy