• Publisert
  • 6 min

Et hjerte for å utvikle løsninger av høy kvalitet

Bilde av Robert Quidding på Karl Johan, mot Oslo Domkirke

Med et hjerte for å utvikle løsninger av høy kvalitet, og ikke minst løsninger som er lettere å bruke for alle parter, skal Robert Quidding (33) bidra til å videreutvikle bransjeledende løsninger for våre kunder. Med Robert på laget styrker vi vårt interne fagmiljø innen test og kvalitetssikring.

Hvordan best teste en løsning som deler ut 3 milliarder i måneden?

Robert har jobbet med test på flere kundeprosjekter, men ingenting kan måles med å bli kastet rett inn som tester for Skatteetaten sin Covid-19 kompensasjonsordning for næringslivet. Verden ble snudd på hodet da Covid-19 inntraff, og Skatteetaten fikk i ansvar å lage en løsning som skulle sikre at arbeidsplasser ikke ble lagt ned. Når samfunnet er i en slik krise er det ikke tvil om at det var viktig for bedriftene og enkeltpersoner å få det de hadde krav på. Løsningen måtte opp raskt, og kvalitetssikringen av løsningen var derfor kritisk. Robert trekker dette frem som ett av prosjektene han er svært stolt av å ha fått bidratt på, fordi arbeidet var med på å styrke norske arbeidsplasser i en krisesituasjon. Etter mye intensiv jobbing fikk teamet løsningen produsert på tre uker, og via plattformen ble det delt ut omkring 3 milliarder kroner i måneden.

Hva gjør en teknisk tester?

I rollen som teknisk tester er kvalitet svært høyt på listen over hva man aktivt jobber etter. I arbeidet bidrar Robert til at løsningene som blir utviklet blir lettere å forstå, og ikke minst lettere å bruke for alle parter. Robert er utdannet dataingeniør fra Universitetet i Agder, og etter endt studie begynte han som backend-utvikler i Egde Consulting, for deretter å gå over i rollen som teknisk tester. Robert har derfor god erfaring med testing, og hvordan han best mulig kan bistå utviklerne. Det er viktig for han å gjøre jobben til utviklerne lettere slik at de sammen får på plass en god løsning raskt, med minst mulig feil som må fikses på et senere tidspunkt. Robert ønsker å gjøre ting riktig på første forsøk, slik at tiden blir disponert godt.

Robert beskriver seg selv som en nysgjerrig person, noe som er mye av grunnen til at han endte opp med å jobbe som teknisk tester. Han liker å forstå hvordan ting fungerer, og med et slikt mindset var veien ganske kort til testing etter han begynte som utvikler. - Nå kan jeg sitte i dagevis for å finne ut av hva som produserer den feilen ingen andre klarer å finne ut av, ler Robert. Han liker å jobbe nøyaktig, så han synes det er gøy når han finner små feil som kunne blitt katastrofale for kunden om de hadde kommet ut i verden uten å bli oppdaget.

Bilde av Robert Quidding på Karl Johan, mot Oslo Domkirke
- Som teknisk tester står kvalitet svært høyt på listen. Jeg tester at løsningene som blir utviklet blir lettere å forstå, og ikke minst lettere å bruke for alle parter, sier Robert.

Hvordan kommer man i gang på nye prosjekter?

Det aller viktigste er mentaliteten knyttet til testing, forklarer Robert. I løpet av sin tid som tester har han tatt del i flere prosjekter som ikke har prioritert testing fra første fase, og som i sluttfasen dermed sitter igjen med store og tidkrevende feil å rette opp. Robert forteller at dersom hele utviklingsteamet er klar over hvordan test kan brukes som verdifull ressurs og det blir lagt et felles grunnlag for hvordan testmetodikken skal være i hvert enkelt prosjekt, så blir samarbeidet fruktbart. De aller beste resultatene får man dersom testing skjer tidlig, lagvis og samhandlet gjennom hele utviklingsteamet.

Han trekker også frem at dersom utviklerne lager gode enhetstester og kravtester, samtidig som de kryssjekker arbeidet til hverandre med hjelp av kodegransking så sparer man mye tid underveis på prosjekter. Det er også fornuftig å ha overordnede testsystemer og verdikjedetester som overlapper enhetstestene, fortsetter han. På denne måten får vi flere sjanser til å fange opp feil som gjør at det faller mindre ansvar på hver enkelt person, og utviklerne kan jobbe raskere og tryggere. Avslutningsvis nevner han også at dersom arbeidet har vært gjennom flere ulike tester og personer, så er sannsynligheten svært høy for at kodekvaliteten er på topp.

Hvorfor er kvalitetssikring og testing viktig for kunde, løsning og teamet?

Jeg tror alle som har vært borti noe som helst som styres av kode har hatt en dårlig opplevelse minst en gang, sier Robert. Som oftest så fungerer alle systemer med 99 % sikkerhet, men likevel så blir det store reaksjoner når det blir oppdaget en feil på den resterende 1 %. Enten det er at nettbanken er nede når man skal overføre penger, eller at betalingsautomaten på parkeringsplassen ikke har dekning. Det kan være små feil i prosjektet som ikke blir oppdaget, og som fører til såpass “store” reaksjoner i samfunnet, og det vil man som tester helst unngå, både for forbrukerne og for kundene.

Men gevinstene av god testing stopper ikke her. Ved å bruke dedikerte testressurser så frigjør vi ekstra tid for utviklerne, som er gunstig for både kunden og teamet. Når utviklerne ikke trenger å bruke like mye tid på oppgaver de ikke liker, så kan de bruke tiden sin på det de er best på, samtidig som de selvsagt har noen til å holde dem litt i ørene. Ved å bruke en testressurs blir det underbevisst et større fokus på kvalitetssikring, og det blir mer naturlig del av prosjektet.

Dedikerte testressurser kan frigjøre tid for utviklerne. Da kan de bruke tiden sin på det de er best på, samtidig som de selvsagt har noen til å holde dem litt i ørene. Med en teknisk tester, blir det underbevisst et større fokus på kvalitetssikring, og det blir en mer naturlig del av prosjektet.

Hva er unikt med testing innen digital handel?

Når konkurransen om kunder er så stor som den er i dag, så er det essensielt at brukerne får en god opplevelse. Det er kundeopplevelsene som er avgjørende for om en butikk er i vekst, eller om den går konkurs. I dagens samfunn så er det ingen mangel på bedrifter som produserer og tilbyr samme produkt eller tjeneste, så veien til en konkurrent er kort. Dersom brukeren ikke får ønsket tjeneste, eller produkt levert på en tilstrekkelig måte, er sannsynligheten for at de bestiller igjen ganske liten når markedet er så stort. Sett opp mot digital handel så kan små feil bli utrolig store, og ikke minst dyre for bedriftene. For oss i Epinova som leverer løsninger innen digital handel så er man avhengig av å redusere disse små feilene, slik at kundene av nettsidene ønsker å handle igjen.

Samsvarende verdier

Da Robert bestemte seg for å flytte til Oslo, og et jobbskifte ble reelt, var det plutselig mange interessante selskaper å velge mellom. Etter en samtale med en kompis om Epinova skjønte han at dette var et ekstra spennende selskap, og han kom raskt i kontakt med oss. Allerede etter første prat med rekrutteringsansvarlig merket Robert at dette var et sted med like verdier som han selv, og hvor kvalitet og kunde står i fokus. Man får også en stor frihet til å utvikle seg, både faglig og personlig, slik at det igjen blir enda bedre kvalitet på arbeidet.

Den første tiden

Robert begynte i januar, og forteller at den første tiden har vært veldig innholdsrik. Han har brukt mye tid på å lese seg opp på alt mulig, og det er satt opp en individuell opplæringsplan siden han er den første tekniske testeren som er ansatt til teamet. Teknologi-stacken som Robert skal jobbe med er ny i forhold til den han er vant til å arbeide med, så den må han bruke litt tid på å tilpasse seg. Han forteller at han har blitt tatt utrolig godt imot av alle kollegaene, og det virker som alle er genuint glade for å få han med på laget, og det setter han stor pris på.

Da vi spurte Robert hva han gledet seg mest til de første månedene forteller han at han gleder seg utrolig mye til å få satt opp standardiserte test-systemer som kan gjenbrukes i flere prosjekter. For han er det en stolthet å vite at hans arbeid er med på å sikre riktig funksjonalitet og at de er med på å betrygge oss i at løsningene vi har laget for kunder, som selges for millioner av kroner, er trygge robuste systemer som fungerer. Og ikke minst som tilbyr de tjeneste vi forventer til millioner av nordmenn. Robert gleder seg også til å starte opp en helt ny faggruppe, og legge grunnmuren for hvordan vi skal teste, og hvordan kvaliteten kan bli enda litt bedre.

Det en stolthet i å vite at mitt arbeid er med på å sikre riktig funksjonalitet og at de er med på å betrygge oss i at løsningene vi har laget for kunder.

 

En versjon av artikkelen ble først publisert på Kode24.no.

Akkurat nå

Les mer om