• Publisert
  • 2 min

Slik finner du mestringsfølelsen

Bilde av Magnus som hopper på toppen av et fjell.

Mestring av arbeidsoppgaver er en grunnleggende faktor for at du skal ha det bra på jobb. Det kan jeg som din nærmeste leder hjelpe til med.

Din mestringsfølelse er myntet på de forutsetninger du har i form av evner, erfaringer og ferdigheter. I tillegg henger mestringsfølelsen tett sammen med dine og andres forventninger. Klarer du for eksempel ikke å løse en oppgave som du forventer å kunne løse, synker din mestringsfølelse og frustrasjon øker.

I Epinova mener jeg vi er gode på å gi oppgaver tilpasset evner og ferdigheter. Vi ønsker å være tydelige på hvilke forventninger som stilles og at oppgavene så godt som mulig er tilpasset din kompetanse og dine erfaringer.

Av og til kan det oppstå utfordringer knyttet til mestring og forventningsstyring, eksempelvis i store team eller i komplekse prosjekter. Synker mestringsfølelsen i kortere perioder, tror jeg du håndterer dette. Vedvarer følelsen over tid, og du ikke finner en løsning selv, er det viktig at du gir beskjed til meg som din nærmeste leder. Da kan vi sammen prøve å løse utfordringen og finne mulige alternativer for å komme videre.

Å ikke oppleve mestring over tid sliter på motivasjon og trivsel.

Refeksjon hjelper

I en samtale om mestring er det nødvendig at du først forteller meg om din egen opplevelse. Hva du tror er grunnen til at situasjonen er som den er. Jeg vil gjerne høre hva du har prøvd å endre på så langt, og hvorfor det ikke fikk ønsket effekt. Når vi har en felles forståelse for utfordringen, starter vi med å vurdere mulige tiltak:

  • Har teamet riktig forståelse for hva du behersker og ikke behersker?
  • Er oppgavene godt nok spesifisert og klare til å starte på?
  • Har du behov for en faglig sparringspartner, eller mentor i en periode?
  • Bør vi involvere andre i teamet for å løse utfordringen?

Med dette som utgangspunkt kan vi lage en liste med aktiviteter som du skal følge opp. Det kan være å invitere meg og prosjektleder til et kort møte innen neste uke. Eller at jeg avstemmer hvem med din mentor hvilke forventninger vi har til oppfølging og støtte i nærmeste tiden. Jeg inviterer deretter deg til et oppfølgingsmøte om ikke altfor lenge.

Hjertelig meldeplikt

Det å ikke oppleve mestring over tid sliter på motivasjon og trivsel. Jeg tenker det er viktig at du melder fra til meg når du trenger støtte og råd heller en gang for mye enn en for lite. At du sier fra når du trenger støtte eller hjelp på veien. Da har jeg mulighet å bidra til ønsket forandring og at du så fort som mulig får tilbake den gode mestringsfølelsen.

 

Akkurat nå