Test og kvalitetssikring

Test og kvalitetssikring er sentralt for å fange opp feil i løsning, og sørge for at utviklerne kan jobbe raskere og tryggere.

Fire personer som peker ned i en laptop

Ved å prioritere testing fra første fase, og arbeide med test lagvis og samhandlet gjennom hele utviklingsløpet, får du de beste resultatene; en løsning med høy kvalitet. Våre testere har ofte utvikler-bakgrunn, og har derfor en god forståelse og innsikt i løsningene de er satt til å teste.

Hvordan sikre perfeksjon: kunsten å teste og kvalitetssikre

For å utvikle løsninger av høy kvalitet, og ikke minst løsninger som er lettere å bruke for alle parter ønsker vi å rette mer fokus mot test og kvalitetssikring. Vi ønsker å videreutvikle bransjeledende løsninger for våre kunder. 

Hva gjør våre tekniske testere?

Som teknisk tester er kvalitet svært høyt på listen over hva man aktivt jobber etter. Våre testere har ofte teknisk bakgrunn, som gir de en bedre forståelse for utviklingen av løsningene.

I arbeidet bidrar testeren til at løsningene som blir utviklet blir lettere å forstå, og ikke minst lettere å bruke for alle parter. Det er sentralt for testerne å gjøre jobben til utviklerne lettere slik at de sammen får på plass en løsning raskt, med minst mulig feil som må fikses på et senere tidspunkt. Det er ønskelig å gjøre ting riktig på første forsøk, slik at tiden blir disponert godt. Vårt testmiljø setter opp standardiserte test-systemer som kan gjenbrukes i flere prosjekter, og er til stor hjelp for våre kunder. 

Testere liker å forstå hvordan ting fungerer, og beskriver ofte seg selv som nysgjerrige av natur. Dette er ofte grunnen til at de ender opp som tekniske testere. Med et slikt mindset, kombinert med en nysgjerrig personlighet, er veien ofte ganske kort til testing fra utvikling.

En av våre testere forteller at han kan sitte i dagesvis for å finne ut hva som produserer feilen som ingen andre klarer å finne ut av, slik at man kan lære av det. Det er viktig å jobbe nøyaktig, og testere synes det er gøy å finne små feil som kunne blitt katastrofale for kunden om de hadde kommet ut i verden uten å bli oppdaget. 

Hvordan kommer man i gang på nye prosjekter?

Det viktigste er mentaliteten og kulturen knyttet til testing. Vi i Epinova kjenner til flere prosjekter som ikke har prioritert testing fra første fase, og som da i sluttfasen sitter igjen med stor og tidkrevende feil å rette opp i. Hele utviklingsteamet må være klar over hvordan test kan brukes som verdifull ressurs, og at det blir lagd et fellesgrunnlag for hvordan testmetodikken skal være i hvert enkelt prosjekt, så samarbeidet blir fruktbart. De aller beste resultatene får man dersom testing skjer tidlig, lagvis og samhandlet gjennom hele utviklingsteamet. 

Dersom utviklerne lager gode enhetstester og kravtester, samtidig som de kryssjekker arbeidet til hverandre med hjelp av kodegransking så sparer man mye tid underveis på prosjekter. Det er også fornuftig å ha overordnede testsystemer og verdikjedetester som overlapper enhetstestene. På denne måten får man flere sjanser til å fange opp feil som gjør at det faller mindre ansvar på hver enkelt person, og utviklerne kan jobbe raskere og trygere. Dersom arbeidet har vært gjennom flere ulike tester og personer, så er sannsynligheten svært god for at kodekvaliteten er på topp. 

Hvorfor er kvalitetssikring og testing viktig for kunde, løsning og teamet?

De fleste som har vært borti noe som helst som styres av kode har nok hatt en dårlig opplevelse minst en gang. Som oftest så fungerer alle systemer med 99 % sikkerhet, men likevel så blir det store reaksjoner når det blir oppdaget en feil på den resterende 1 %. Enten det er at nettbanken er nede når man skal overføre penger, eller at betalingsautomaten på parkeringsplassen ikke har dekning. Det kan være små feil i prosjektet som ikke blir oppdaget, og som fører til "store" reaksjoner fra brukerne, og det vil man unngå. Vi vil at produktet blir best mulig for kunden og ikke minst sluttbrukerne. 

Gevinstene av god testing stopper ikke her. Vi mener at gode testrutiner gir kostnadsbesparelser. Ved å bruke dedikerte testressurser så frigjør vi ekstra tid for utviklerne, som er gunstig for både kunden og teamet. Når utviklerne ikke trenger å bruke like mye tid på oppgaver som er på siden av dere fokus, så kan de bruke tiden sin på det de er best på, samtidig som de selvsagt har noen til å holde dem litt i ørene. Når vi skal legge til rette for god utvikling er det testrutinene og testkulturen som må være etablert fra start. Da har vi et godt grunnlag for utviklingen, som igjen gjør at hele prosessen blir mer smidig med en gjenforsterkende effekt. Ved å bruke en testressurs blir det underbevisst et større fokus på kvalitetssikring, og det blir en mer naturlig del av prosjektet. Kvalitet ender med å gjennomsyre prosjektet. 

Vi hjelper deg med test og kvalitetssikring

Ta kontakt så ser vi sammen på hva som er best for din nettløsning.