Tilgjengelig helsetilsyn

Helsetilsynet trengte et digitalt løft for å kunne leve opp til dagens og fremtidens krav om tilgjengelighet og brukervennlighet.


Bakgrunn

Helsetilsynet skal sørge for at folkets behov for helse- og sosialtjenester ivaretas, og drives på en forsvarlig og god måte. De har et enormt stort og omfattende ansvar, og et tilhørende nettsted med mye innhold. Helsetilsynet så at brukerne måtte finne frem til riktig innhold på en enklere måte, og ikke minst at nettsiden trengte et løft for økt tilgjengelighet.  

Tjenester vi har levert

Se flere av tjenestene vi leverer

Løsning

Gjennom innledende workshops sammen med vårt UX-søsterselskap Northern Beat, fikk vi avdekket behov og mål for brukerne av Helsetilsynet. Fra start var det viktig å få god innsikt i hvordan en stor organisasjon som Helsetilsynet fungerer, slik at man kunne finne gode løsninger for et nettsted som skal romme mye innhold for mange brukere. Det var viktig å hele tiden gjøre tydelige prioriteringer, for å få en god struktur på innhold og navigasjon. 

Utviklerne jobbet i tett samarbeid med designere fra Northern Beat og Helsetilsynets egne redaktører, og utarbeidet et konsept som prioriterte den viktigste brukeroppgaven; å finne frem til riktig innhold. God struktur og bedre søkemuligheter ble nøkkelfaktorer for det digitale løftet av nettstedet. Det ble implementert funksjoner for avanserte søk og filtreringer av innhold og dokumenter. 

Tett samarbeid mellom redaktører, utviklere og designere har sikret et stort digitalt løft - bygget på brukernes premisser.

- Nina Vedholm, Helsetilsynet

Mye av innholdet fra det gamle nettstedet skulle bli med over til det nye. Det ble utført en omfattende innholdsmigrering hvor eksisterende innhold ble ryddet, flyttet og flettet inn i den nye strukturen. Prosjektet fokuserte også på redaktørvennlighet, slik at nettstedet kunne bli et godt arbeidsverktøy for redaktørene. Et nettsted med mye tekst trenger god struktur og lesbarhet, og derfor er de nye artikkelsidene utformet slik at selv tunge artikler er lettere å lese. 

 

Mer om våre arbeid og tjenester