Olav Thon Gruppens digitalisering av egne kjøpsentre

Med økt netthandel og endret adferd på kjøpesentrene, så Olav Thon Gruppen viktigheten av at de fysiske sentrene holdt seg relevante med en god, digital strategi.

Oversiktbilde fra Lagunen Storsenter
Foto: Morten Wanvik

Bakgrunn

Olav Thon Gruppen ønsket å bistå sine 90 kjøpesentre i Norge og Sverige med nye nettsider som hadde fokus på innholdsdeling og søkeoptimalisering. Deres tidligere løsning bar preg av manuelt arbeid og lite automatisering. I tillegg varierer kjøpesentrene i størrelse, fra 10 til 200 butikker og er lokalisert fra nord til sør i begge land.

Olav Thon Gruppen gav Epinova, og designpartner Northern Beat, oppgaven om å gjøre det enklere for redaktører – også de uten noen webkompetanse fra tidligere – å vedlikeholde sine nettsider. Løsningen måtte med andre ord være intuitiv, forståelig og kreve minimal opplæring av de nærmere 100 senterredaktørene.

Tjenester vi har levert

Nettsted og selvbetjening

Samarbeid med ambisiøse organisasjoner over lang tid har gjort Epinova til en av Norges ledende Optimizely-leverandører.

Se flere av tjenestene vi leverer

Løsning

I 2018 satte vi i gang flere workshops i samarbeid med Olav Thon Gruppen, hvor vi kom til bunns i hvilke problemer som skulle løses med de 90 nye nettsidene. Det hadde tidligere tatt 2-3 dager å sette opp et nytt nettsted med innhold fra bunn. Men nå var ambisjonsnivået at det skulle kunne settes opp på minutter.

For at senterredaktørene skulle slippe å forholde seg til funksjoner de ikke trengte, ble det foreslått å lage et grensesnitt over Optimizely. Dermed fikk de mindre støy og mer konkrete arbeidsoppgaver. I tillegg hadde kunden behov for et sted å lagre strukturerte kjøpesenterdata som butikker, merkevarer og lignende, for å enklere kunne distribuere denne informasjonen til tredjepartsløsninger og andre interne løsninger.

Prosjektteamet var avhengig av å brukerteste løpende for å være sikre brukervennlighet og at interaksjonsdesignet traff målgruppen som skulle bruke det nye redigeringsgrensesnittet.

Så snart det nye grensesnittet var oppe, ble sju kjøpesentre invitert til å prøve å verifisere implementert løsning. Redaktørene ble tildelt oppgaver de skulle løse i grensesnittet, med mulighet for å gi tilbakemeldinger løpende. Det ble også jevnlig kjørt brukertester underveis i prosjektet der kunder fikk teste nettsiden.

Å være samlokalisert to dager i uken hos Olav Thon Gruppen, har utvilsomt vært en annen suksessfaktor. På denne måten kunne beslutninger tas raskt, samtidig som at designere og utviklere kunne jobbe uforstyrret de dagene de ikke satt sammen.

Å videreutvikle nettsidene til alle Olav Thon Gruppens kjøpesentre har vært et spennende og givende arbeid, der vi ser at innsikt, dialog med brukerne, og et dyktig tverrfaglig team har vært essensielt.

Tonje Braaten, digital teamleder i Olav Thon Gruppen

Desember 2019 var første kjøpesenter på lufta. De resterende sentrene ble lansert utover våren og sommeren – og de siste høsten 2020. Målet med å sette opp nye nettsteder ̊ minutter har blitt oppnådd, og det videre arbeidet med å optimalisere og videreutvikle nettstedet har begynt. 

Lanseringen av det første senteret var vellykket, og videre lanseringer av resterende kjøpesentre har gått smidig. Etter hvert som sentrene har blitt rullet ut, ser vi at innholdet er mer tilgjengelig og relevant enn tidligere. Tilbakemelding fra leietakere, senterredaktører og kunder har vært positiv. Vi ser at løsningen er såpass fleksibel og automatisert at både små kjøpesentre med lite ressurser og også de store kjøpesentrene med flere senterredaktører, har oppdaterte og gode nettsider. 

Vil du også ha neste generasjons nettsider?

La oss bygge noe sammen!

Bilde av Kristian Borg

Kristian Borg CTO og Gruppeleder

Se flere av våre arbeider

Statnett til skyen

Bilde av Statnett sine høyspentmaster

Statnett ønsket en nettside i skyen med færre blokker og sidetyper, som samtidig gjorde at redaktørene lettere kunne jobbe på tvers av innhold.

Tilgjengelig helsetilsyn

Helsetilsynet trengte et digitalt løft for å kunne leve opp til dagens og fremtidens krav om tilgjengelighet og brukervennlighet.