Nytt PIM-system, for en felles masterdatabase, hos Felleskjøpet og Granngården

Da Felleskjøpet Agri valgte et PIM-system trengte de også en samarbeidspartner for å implementere løsningen og utvikle en ny datamodell for produktinformasjonshåndtering.


Felleskjøpet Agri hadde valgt et nytt PIM-system, Syndigo PIM (tidligere Riversand), for å ta kontroll på kvalitet og deling av produktinformasjon, internt og eksternt hos Felleskjøpet og søsterselskapet Granngården i Sverige, med mål om å bygge en felles masterdatabase. Felleskjøpet trengte en partner som sammen med Syndigo kunne sette opp løsningen og utvikle den nye datamodellen for forvaltning av produktinformasjon.

Syndigo PIM ble valgt som en enterprice løsning for Felleskjøpet ASA Norge og Granngården AB Sverige, med mål om å bygge en felles masterdatabase i konsernet. 
Ca 400.000 produkter og media skulle migreres til Syndigo. Epinovas rolle, sammen med Syndigo, ble å bygge en ny felles datamodell og integrasjoner som passet begge lands behov. Med Syndigo PIM på plass i Felleskjøpets systemlandskap hentes produktinformasjon fra forskjellige støttesystemer og er integrert med nettbutikkene på Optimizely Commerce plattform. 

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri, med over 125 års historie, er et samvirke eid av mer enn 39 000 bønder. Med over 4 000 ansatte, er de en sentral leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og driver rundt 100 butikker for både bønder og forbrukere. I 2016 kjøpte Felleskjøpet Agri Granngården i Sverige, og utvidet dermed sin nordiske tilstedeværelse med over 100 butikker. Selskapet har også engasjert seg i eiendom, bakervarer og utstyr for park og kjæledyr. Som markedsregulator for korn styrker de medlemmenes økonomi i landbruket og etterlever visjonen: "Sammen tar vi vare på jorda, dyr og framtida."

Løsning og prosess

Granngården var først ut med migreringsarbeidet i 2019. Epinova og Syndigo bygget en ny felles datamodell og i 2021 startet arbeidet med migrering av Felleskjøpets produkter fra SAP Hybris til Syndigo PIM. Nå er begge organisasjoners produktdata samlet i én løsning.

I tillegg til å forvalte produktinformasjon er Syndigo PIM en samarbeidsplattform, som bidrar til å sikre riktig og kvalitetssikret produktdata, delt til alle konsumenter av produktinformasjon. Nettbutikkene til Felleskjøpet og Granngården er de største konsumentene av disse produktdata.

Les mer om e-handelsløsningen: Felles e-handelsplattform for Felleskjøpet og Granngården

Ta kontakt slik at vi sammen kan utforske mulighetene for din bedrift og sette opp en smart PIM-løsning som bidrar til å løfte din virksomhet inn i en effektiv og lønnsom fremtid.

Les mer om PIM