• Publisert
  • 4 min

- Vi ser at ting snur nå

Inge Halvorsen i Torggata

Etter en veldig spesiell vår har vi tatt en prat med daglig leder, Inge Halvorsen, om hvordan han har opplevd denne tiden. Det er ikke bare viruset som har vært nytt denne våren. Tidligere denne måneden kom nyheten om at Explore Equity har blitt partnere med morselskapet vårt Nova Consulting Group.

Vi sitter på Youngstoget. Midt i mellom Epinova sine alle første kontorer på hjørnet av Pløesgate og de nåværende kontorene i Arbeidersamfunnets plass 1. Mye har skjedd på tretten år. Fire ansatte har blitt til over åtti fordelt på fem byer i to land.

Det har skjedd mye dette halvåret med en pandemi og et nytt partnerskap med Explore Equity. Hvordan har dette halvåret vært?

- Året startet veldig bra for oss. Veldig god stemning i selskapet med fine prosjekter hos eksisterende kunder og flere nye kunder i oppstart. Mange spennende prosesser på gang med kompetanseløft og kvalitetsfokus. Vi leverte veldig gode tall i januar og februar, og så kom dette viruset da...

Epinova var tidlig ute med å stenge kontorene. Da meldingen kom, under et ledermøte i Nova Consulting Group, om at det var noen ute hos en kunde som var bekreftet smittet, besluttet vi raskt hjemmekontor for alle.

- Et par dager senere var det full lock down. Jeg tror det var betryggende for alle ansatte at vi satte i gang tiltak såpass tidlig.

Har kommet styrket ut

Inge forteller om et stort behov for informasjon blant kollegaer. Mange var engstelige for hvordan dette kom til å ramme selskapet.

- Det var jo ikke slik at noen hadde svar på det tidspunktet. Viruset fikk store konsekvenser for mange selskaper og ansatte i Norge. Også flere av våre kunder. Det viktigste vi kunne gjøre i denne perioden var å jobbe sammen med kundene som ble berørt. Se på løsninger som passet begge parter. Dette tror jeg vi har kommet styrket ut av.

På spørsmål om hvordan høsten kommer til å bli er Inge positiv.

- Vi ser at ting snur nå. Vi merker at kundene er positive til fremtiden, og det er flere som har satt i gang prosjekter igjen. Samtidig så ser vi vel alle at det er en viss fare for om dette kommer til å blusse opp igjen. Kundene som har vært rammet vil nok trenge noe tid på å komme i gang igjen, men for mange vil det nok ta seg opp igjen utover høsten.

Viktig å møtes fysisk

Epinova har også hatt kunder som ikke har vært spesielt berørte, som har satt i gang

flere nye prosjekter med alle på hjemmekontor. Alle møter, alle designbriefer og UX-workshoper er kjørt fra Teams og hjemmekontor, og det har fungert veldig fint.

- Jeg tror hele arbeidslivet kommer til å endre seg som en konsekvens av dette her. Vi kommer til å se mer fleksibilitet. Jeg tror det åpner opp for mer aksept for å jobbe fra andre steder, men samtidig så jeg ser personlig at jeg har behov for å treffe- og jobbe sammen med andre mennesker. Det er vanskelig å informere eller ta møter uten å kunne se reaksjonen til andre mennesker. Det klarer du ikke over Teams på samme måte som ved å møtes fysisk. Det er ikke så lett å klare å se noen i øynene og få en ærlig tilbakemelding via videosamtale.

- Jeg er veldig positiv til at vi nå åpner mer opp, men det er vært fint å se at vi kan fungere selv om vi har hatt mere distribuerte team. Det åpner opp for kunder lengre unna og for å ha flinke folk ansatt på distanse.

Det er vært fint å se at vi kan fungere selv om vi har hatt mere distribuerte team. Det åpner opp for kunder lengre unna og for å ha flinke folk ansatt på distanse.

Ingen tvil om videre vekst

Inge kan fortelle at de hadde jobbet sammen med Explore over lengre tid og var ganske sikre på hvor de hadde hverandre når vi kom til mars måned.

- Vi utsatte prosessen da viruset kom, men vi så fort at vi med felles nasjonal dugnad og andre tiltak var noe vi klarte å håndtere.

Dette partnerskapet blir veldig spennende for Epinova og søsterselskapene, og Inge forsikrer at det ikke blir noen større endringer i Epinova.

- Vi vil fortsette å være de samme menneskene og ha den samme ledelsen, men vi får muligheter til å ta konseptet med Epinova og Nova Consulting Group ut i flere byer og i flere land.

- For kundene må det være veldig positivt. De vil se at vi satser og øker på leveransekapasitet. Det blir ikke noe tvil om at vi skal vokse videre. Vi skal fortsatt ha fokus på det samme som vi alltid har hatt. Og det er kvalitet, flinke medarbeidere og gode løsninger. Det at vi fremover kan satse andre steder og få mere fart i for eksempel Stockholm og Sverige, gjør at vi blir en større organisasjon som kan ta på oss større prosjekter. Vi får mer og bedre kapasitet til å bygge skalerbare kritiske nettløsninger for store selskaper.

For kundene må det være veldig positivt. De vil se at vi satser og øker på leveransekapasitet.

Les også