• Publisert
 • 5 min

Høydepunkter fra Opticon 2023: Optimizely Graph

Et abstrakt illustrasjonsbilde av Optimizely Graph

Optimizely Graph var en av høydepunktene som ble annonsert under Opticon 2023. Her får du det du trenger å vite om denne nye motoren for avansert utlisting og maskinlæring-basert smartsøk.

Optimizely Graph - smart søk og sammenstilling av innhold

Fra tidligere har søkemotoren Search & Navigation (tidligere kalt "Find") vært førstevalget for søkemotor på et Optimizely-nettsted. Nå får den sterk konkurranse fra et nytt produkt:

Optimizely Graph er den nye motoren for smart søk og sammenstilling av innhold. Den har faktisk vært i beta-stadiet en god stund, da under navnet "Content Graph", og har ikke vært tilgjengelig for kommersiell bruk før nå. Som navnet tilsier, bruker Optimizely Graph GraphQL-teknologi (Graph Query Language), som er et kraftig API-basert spørringsrammeverk, som gjør at alle dine applikasjoner kan koble seg mot Graph og spørre etter innhold i ulike former. Du kan tenke på Graph som "Search As A Service". Optimizely Graph vil være en lisensiert tilleggstjeneste som du bestiller separat. 

Hva er forskjellen på Optimizely Graph og Search & Navigation?

I likhet med Search & Navigation, er en av kjernefunksjonene i Optimizely Graph at den indekserer alt innholdet ditt - både webinnhold, dokumenter, bilder/video og metadata. Graph analyserer og kategoriserer innholdet ved hjelp av maskinlæring, slik at den i praksis skjønner hvordan hver innholdsbit relaterer til andre innholdsbiter og begreper.

 • Når Graph brukes som søkemotor, betyr det at man ikke er like avhengig av å konfigurere synonymer, håndtere feilstavinger av søkebegreper, eller lage manuelle relasjoner mellom innhold - Graph klarer å skjønne intensjonen bak søket og presentere relevant innhold likevel.
 • Når Graph brukes som innholdsmotor, betyr det at man kan lage avanserte sammenstillinger og utlistinger av innhold som er relatert til hverandre, og presentere disse i et utall forskjellige digitale kanaler - fra nettsider til mobilapper, til nyhetsbrev og infoskjermer.

En annen stor fordel med Graph er at tjenesten ikke kjører som del av CMS'et, men som en frittstående tjeneste i CDN-nettverkslaget, som gjør at den kan svare lynkjapt på forespørsler fra alle systemer som er integrert mot den. (CDN sørger for at dataforespørsler håndteres av det datasenteret som til enhver tid er geografisk nærmest din posisjon, noe som reduserer svartiden betraktelig.)

Et skjermbilde fra API'et til Optimizely Graph som viser spørring og resultat mot innholdsdatabasen
Et skjermbilde fra API'et til Optimizely Graph som viser spørring og resultat mot innholdsdatabasen


Vil Search & Navigation bli nedlagt?

Nei, produktet Search & Navigation vil fortsette å videreutvikles og støttes for alle kunder, ihvertfall i overskuelig fremtid. Men kunder på Search & Navigation bør sterkt vurdere å flytte over til Optimizely Graph, på grunn av de kraftigere funksjonene og bedre ytelsen Graph tilbyr. Optimizely selv uttaler:

Optimizely Graph provides similar functionality to Optimizely Search & Navigation, but are technically different. Optimizely Graph is not intended to replace for Optimizely Search & Navigation; it is a separate product that can also provide similar functionality to Optimizely Search & Navigation. Optimizely Graph has faster performance and added features, but you may not need to invest in additional features and performance gains, so Optimizely continues to support Optimizely Search & Navigation.

The benefits of a Optimizely Graph-based search service include:

 • Faster search results
 • Better error handling
 • More flexibility over search logic
 • Cross-application and cross-platform search capability

Kan alle kunder få Optimizely Graph?

Både CMS- og Commerce-kunder kan bruke Graph, men de som er på PaaS-versjonen (altså den tradisjonelle skybaserte DXP-varianten) må være på minst CMS v12 eller nyere. Dette kan altså være en veldig god grunn til å børste støvet av planene om å oppgradere nettstedet!

Det er fremdeles usikkert om du kan ta i bruk Graph dersom du har en tradisjonell on-premise (ikke-skybasert) variant av CMS/Commerce (artikkelen vil oppdateres når svaret foreligger), men nettstedet må uansett altså være på minst CMS v12 eller nyere.

Alle som tar i bruk den nye SaaS-varianten av CMS/Commerce, vil også kunne ta i bruk Graph!

Mange Optimizely-kunder har allerede integrert søkemotoren Search & Navigation, fordi den medfølger i pakka når du kjøpte en DXP-basert CMS/Commerce. For de fleste kunder har det altså ikke vært noen ekstra lisens forbundet med å bruke Search & Nav. Optimizely Graph er en tilleggstjeneste med sin egen lisensmodell - det er altså ikke sånn at Graph erstatter Search & Nav som inkludert i CMS/Commerce-pakk.

Det vil være en kost/nytte-vurdering om man bør bytte til Graph, og du bør vurdere:

 • Er du avhengig av konfigurasjonsmulighetene som grensesnittet i Search & Nav tilbyr? (best bets, synonymer, vekting, søkestatistikk osv) 
 • Trenger du raskere søk (Graph serveres fra CDN), og mer kontroll over sammenstilling/søkeresultat?
 • Trenger du å indeksere innhold fra flere kilder (CMS, PIM, DAM, osv) på ett sted?
 • Har budsjettet rom for den ekstra Graph-lisensen, og utviklingstimene for å bytte ut Search & Nav med Graph?

Kan man kombinere Search & Navigation og Optimizely Graph?

Nei, fordi funksjonaliteten overlapper såpass mye, er det ikke anbefalt at man kombinerer disse to produktene - man bør velge ett av dem basert på sine behov. (Optimizely vil også muligens si nei til at du bestiller begge). 

Er Optimizely Graph en fullblods søkemotor?

Både ja og nei. Graph indekserer og relaterer innhold på en helt annen måte enn en tradisjonell søkemotorindeks. Mens tradisjonelle søkemotorer indekserer selve teksten i innhold, bruker Graph maskinlæring og språkprosessering (NLP - Natural Language Processing) til å forstå nøkkelord, intensjon, kontekst og andre datapunkter som kan settes sammen til et strukturert nettverk av relasjoner mellom innhold. Dette gjør Graph mye kraftigere enn Search & Navigation til å sammenstille innhold både til skreddersydde utlistinger og til søkeresultater. Se lettfattelig forklaring og video om vektorsøk.

Derimot er ikke Graph BARE en søkemotor, og derfor mangler den (foreløpig) endel av konfigurasjonsmulighetene som Search & Navigation har. På Opticon delte Optimizely nåværende status for Graph sammenliknet med Search & Navigation:

 • Foreløpig ikke mulighet for Best Bets - altså manipulering av vekting slik at man kan promotere visse innholdsbiter mer i søkeresultatet (Search & Navigation har dette)
 • Foreløpig ikke personalisert søk - altså at søkeresultatet tar hensyn til den individuelle brukerens preferanser, historikk og sanntidsatferd (Search & Navigation har dette)
 • Foreløpig ikke mulighet for tracking - altså sporing av hvordan hver bruker interagerer med utlistinger og søkeresultater 
 • Foreløpig ingen funksjonalitet for å vise "liknende innhold" - altså i praksis at motoren kan produsere en "anbefalt" liste med relaterte innhold/produkter (dette henger sammen med manglen på personalisert søk)
 • Foreløpig kun støtte for engelsk språk - altså at NLP-motoren som "tolker" teksten foreløpig bare kan behandle engelsk tekst (men flere språk er planlagt).
Liste over ufullstendige (men planlagte) funksjoner i Optimizely Graph
Liste over ufullstendige (men planlagte) funksjoner i Optimizely Graph

 

Lær mer om Optimizely Graph:

Mer fra Opticon 2023

Strategi og rådgiving

Vår viktigste oppgave er å være en støttespiller for din organisasjon, så dere kan lykkes digitalt. Vi bruker behovsforståelse, helhetlig overblikk og fokus på kontinuerlig forbedring for å gi råd om hva som gir mest verdi.

Les mer om rådgivning