• Publisert
  • 2 min

Høydepunkter fra Opticon 2023: Optimizely One

Optimizely One: Visualisering av stadiene i markedsføringssyklusen

Blant høydepunktene på Opticon 2023 var annonseringen av Optimizely One - en omdøping av DXP-plattformen og en tydeliggjøring av hvordan Optimizely-produktfamilien tilsammen utgjør en komplett verktøykasse for hele markedsføringssyklusen.

Optimizely One - et "operativsystem for digital markedsføring"

Fra før er du vant til å høre begrepet "Optimizely DXP", om den skybaserte produktfamilien fra Optimizely. Et av de nye begrepene du må bli vant med fremover, er Optimizely One. Dette er ikke et nytt produkt, bare det nye markedsføringsnavnet som skal erstatte navnet "Optimizely DXP". 

DXP står som kjent for "Digital Experience Platform", et bransjebegrep egnet til å  fortelle hva en slik plattform GJØR, men ikke så godt egnet som unikt merkenavn. Om du søker, vil du se at alle andre aktører også bruker DXP-begrepet på sine produkter, som f.eks Sitecore, Adobe, Magnolia, Bloomreach, osv.

Navneendringen trer i kraft umiddelbart, og "DXP" som navn fases derfor ut fra og med nå (men for ordens skyld: Optimizely ER fremdeles en DXP-plattform, som tilbyr en fullspektret verktøykasse for hele markedsførings-, brukeropplevelse- og kjøpssyklusen.)

Optimizely One vil altså fremover være samlebegrepet for hele den skybaserte produktfamilien til Optimizely, og skal tydeliggjøre at det er en overordnet sammenheng mellom produktene. Det nye navnet antyder også at du som driver et nettsted eller nettbutikk vil få et samlet sted å styre publiseringen. 

Hvorfor kalles Optimizely One et "operativsystem"?

Slapp av - det er ikke noe som må installeres, men heller en fancy måte å si at alle produktene er utformet for å fungere sammen, og at det finnes et verktøy for hvert stadie i prosessen - fra innsamling og organisering av data, til planlegging og publisering av innhold og produktinformasjon, til automatisering av kommunikasjon og transaksjoner.

Optimizely-produktene vil snart dele en felles innlogging og et konsekvent grensesnitt-utseende, og er laget for å utveksle data på smidige måter. Alle Optimizely-produkter har dessuten API'er for utveksling og manipulering av data, og flere av dem har ferdiglagde standardtilkoblinger ("connectors") som gjør en integrasjon enda enklere. Noen connectors kobler sammen to Optimizely-produkter, mens andre kobler sammen Optimizely med andre bransjeledende leverandørers produkter. Resultatet er at du aldri er bundet til kun Optimizely, men kan ta i bruk det som best passer for deg. 

Er Optimizely One et produkt man kan kjøpe?

Nei, ikke bokstavelig (selv om markedsføringen får det til å høres ut som en helt ny "hub" eller samleplattform). Derimot kjøper man de individuelle produktene man trenger fra produktfamilien Optimizely One, og setter dem sammen slik som passer best i din organisasjon - akkurat som før. Optimizely satser hardt på å posisjonere seg som en "composable stack", som i praksis betyr at man setter sammen produkter etter behov, hvor Optimizely sine skybaserte produkter spiller like godt på lag med skybaserte produkter fra andre leverandører. 

Hvordan henger Optimizely One-produktene sammen?

Om du har mer enn ett Optimizely-produkt, vil du oppleve at de kan "kjedes sammen", omtrent som samlebåndet i en fabrikk - du kan f.eks ha innholdet ditt i CMS/Commerce, som mater data om besøkende/kunder/salg inn i ODP, som danner datagrunnlaget for segmentering og utsendinger via CMP.

Visjonen for Optimizely One er nok at det skal oppleves som ett sammenhengede økosystem. Visjonen er ikke helt i mål, siden økosystemet foreløpig består av separate produkter, men Optimizely jobber kontinuerlig med å forbedre felles grensesnitt, dashboards og APIer. 

Lær mer om Optimizely One:

Mer fra Opticon 2023

Strategi og rådgiving

Vår viktigste oppgave er å være en støttespiller for din organisasjon, så dere kan lykkes digitalt. Vi bruker behovsforståelse, helhetlig overblikk og fokus på kontinuerlig forbedring for å gi råd om hva som gir mest verdi.

Les mer om rådgivning