• Publisert
 • 7 min

Høydepunkter fra Opticon 2023: Optimizely SaaS Core

Konseptbilde av innholdsdefinisjoner i Optimizely SaaS Core CMS

Optimizely SaaS Core var en av de største annonseringene på Opticon 2023. Her får du en håndfast oppsummering av hvorfor SaaS Core markerer en helt ny retning med en skybasert, headless, API-basert, oppgraderingsfri Optimizely-plattform.

SaaS Core - en oppgraderingsfri low-code variant av CMS

Den generelle trenden de siste årene har vært på å redusere teknisk kompleksitet, og øke graden av skybasert "plug-n-play", slik at man kan komme kjappere ut til markedet med nye nettsteder og funksjonalitet som kan gjenbrukes på tvers av alle digitale kanaler.

Headless, API-er og Low-Code/No-Code er ofte brukte buzzord i denne sammenhengen, og Optimizely har ikke sovet i timen. Under Opticon annonserte de at de nå har en SaaS-variant av CMS tilgjengelig - Optimizely SaaS Core - som åpner døra både for et helt nytt kundemarked, men også helt nye måter å lage nettsted på.

Hva skiller SaaS-versjonen fra den tradisjonelle PaaS-versjonen?

Optimizely (tidligere Episerver) CMS har alltid vært et produkt som tilbyr stor grad av tilpasning og skreddersøm, uansett om man har eget driftsmiljø ("on-premise") eller har benyttet det skybaserte driftsmiljøet ("DXP"). Både CMS og Commerce-produktet har vært tilgjengelig for både on-premise og skybasert drift.

Tradisjonelt har mye av jobben med et nettsted/nettbutikk vært teknisk utvikling, som nødvendigvis må utføres med hjelp av en Optimizely-partner eller kyndige utviklere in-house. Optimizely er riktignok skybasert, basert på bransjestandarder som ASP.NET Core og Azure, og har API-er for alle typer manipulering av innhold, men det krever spesialkompetanse for å utvikle malverket eller overstyre kjernefunksjonalitet i Optimizely. 

Den tradisjonelle skybaserte varianten er såkalt PaaS (Platform as a Service), som betyr at Optimizely tilbyr et hostingmiljø (DXP/Azure) og tar seg av infrastruktur, monitorering og sikkerhet, men at selve applikasjonen (Optimizely-nettstedet/nettbutikken inkludert kjernekomponenter og skreddersydd malverk/funksjonalitet/integrasjoner) blir utviklet, oppgradert og rullet ut til driftsmiljøet av kunden (i praksis via en Optimizely-partner).

Dette snus på hodet av den nye Optimizely SaaS Core. SaaS står for "Software as a Service", og betegner at Optimizely nå levererer både plattform og applikasjon - altså både driftsmiljø, databaser og Optimizely-grensesnittet med alle dets kjernekomponenter.

Hva er hovedtrekkene ved SaaS Core?

 • SaaS Core gjelder både CMS og Commerce: Enten du har kun CMS, eller Commerce i kombinasjon med CMS, vil du nå kunne sette den opp i skyen uten bruk av koding. 
 • Oppgraderinger er ikke lenger et tema: Optimizely sørger for både driftsmiljø og oppgraderinger av kjernekomponenter, noe som gjør at partnere ikke lenger planlegge inn oppgraderinger siden alt håndteres av Optimizely
 • No-code malverk: Man kan nå gjøre mesteparten av malverk-bygging og konfigurering av brukere/tilganger rett i et webgrensesnitt, uten at det trengs å skrive kode. Du kan gjøre endringer uten å måtte få en utvikler til å rulle ut ny kode.
 • Low-code integrasjoner: Mye av datautvekslingen mellom CMS/Commerce og andre systemer du trenger, vil kunne gjøres via ferdiglagde integrasjoner ("connectors"). Dette lar deg sette opp integrasjon med en rekke forhåndsgodkjente systemer med noen få klikk. 
 • Headless/API-first: Data som lagres i SaaS Core vil være tilgjengelig via API-er. Dette åpner for kunder som har ønsket seg å lage sitt eget redigeringsgrensesnitt, eller lage presentasjonslaget i akkurat det frontend-rammeverket de selv vil. 

Skjermbilder fra Optimizely SaaS Core

Følgende er konseptbilder hentet fra utviklerdokumentasjonen for beta-versjonen av Optimizely Saas Core (CMS). Bildene viser hvordan man kan definere innholdstyper med egenskaper gjennom det gjenkjennelige visuelle Optimizely-brukergrensesnittet.

Konseptbilde av dashboardet i Optimizely SaaS Core CMS
Konseptbilde av dashboardet i Optimizely SaaS Core CMS
Konseptbilde av innholdstyper i Optimizely SaaS Core CMS
Konseptbilde av innholdstyper i Optimizely SaaS Core CMS
Konseptbilde av innholdsegenskaper i Optimizely SaaS Core CMS
Konseptbilde av innholdsegenskaper i Optimizely SaaS Core CMS

Når er Optimizely SaaS Core tilgjengelig?

I skrivende stund (okt 2023) er SaaS fortsatt listet under beta-programmet - det vil si at utvikling pågår og at generell tilgjengelighet nærmer seg.

Optimizely selv anslår at SaaS Core er tilgjengelig for kunder på global skala i løpet av Q1 2024.

Hvilke Optimizely-produkter inngår i SaaS Core?

CMS og (Configured) Commerce vil være tilgjengelig i SaaS Core-varianter. De tradisjonelle (utvikler-drevne) variantene av CMS og Commerce vil omtales som PaaS Core.

Hvordan bygger man malverk i Optimizely SaaS Core?

I SaaS Core er det en no-code tilnærming til malverk-bygging, altså måten man definerer sidetyper, blokktyper og skjemaer (alle innholdstyper).

Det betyr at man kan definere innholdstyper, definere alle egenskapene som trengs på en innholdstype, angi hvilke egenskaper som skal være påkrevde/valgfri, og hva slags datatype de skal inneholde (riktekst, kort tekst, tall, bilde, liste, osv) - alt via et webgrensesnitt. 

For en smakebit på hvordan dette vil se ut, ta en titt på bloggposten "Redesign of Admin mode content types" av Gzregorz Wiechec. Dette er sannsynligvis ikke 100% slik det vil se ut i SaaS, men funksjonaliteten vil være grunnleggende lik. Man definerer en innholdstype, definerer hver egenskap, hva slags datatype som skal lagres i hver egenskap (riktekst, kort tekststreng, tall, liste, bilde osv), om egenskapen skal være påkrevd, og om verdien som skrives inn må ha et påkrevd format (f.eks en epost eller et telefonnummer). 

For spesielt interesserte: Helt siden starten (da Optimizely het Episerver), har det vært mulig å bygge malverk via webgrensesnittet - i flere år var det faktisk den ENESTE måten å definere malverket på, inntil det ble mer vanlig å definere malverket i kode for å ha mer kontroll. På mange måter er Optimizely (Episerver) altså nå "full circle" 15 år senere - bare nå i skyen.

Hvem egner Optimizely SaaS Core seg for?

SaaS egner seg for de kundene som kjenner seg igjen i noe av følgende:

 • Fleksibilitet: Ønsker seg en CMS/Commerce-plattform med mer fleksibilitet, hvor man kan velge inn komponenter man trenger, og velge bort komponenter man ikke trenger (kke alle nettsteder/nettbutikker trenger "full pakke")
 • Kompetanse: Har begrenset tilgang til tekniske utviklerressurser, eller ønsker å kunne øke sin kompetanse og kontroll over eget nettsted/nettbutikk
 • Tid til markedet: Har behov for å sette opp enkle kampanjenettsteder, popup-nettbutikker, kortlevde event-nettsider og liknende
 • Strukturerte data: Ønsker å lagre sitt innhold i ren, strukturert form - uten presentasjonsspesifikk formatering (altså ikke i HTML-format), slik at innholdet kan gjenbrukes, bearbeides og synkroniseres til alle typer digitale kanaler
 • Frontend-frihet: Ønsker å lage sin egen frontend (f.eks et skreddersydd redigeringsgrensesnitt) og ikke være avhengig av Optimizely sin tradisjonelle WYSIWYG-editor og arbeidsflyt rundt publisering. 

Vil den tradisjonelle (PaaS)-versjonen av CMS/Commerce bli nedlagt?

Nei, PaaS-versjonen (hvor både malverk, integrasjoner og kjernekomponenter kan skreddersys og tilpasses) vil fortsatt bestå. Det er fremdeles mange kunder som ønsker full kontroll over all koden, all arbeidsflyt og all funksjonalitet, og som ønsker full frihet til å installere hvilke plugins de måtte ønske.

Optimizely selv sier:

Optimizely CMS customers can now choose SaaS Core or PaaS Core. We are fully committed to supporting both for the long term and giving you the flexibility to choose the solution that’s right for your business. 

Trenger jeg ingen teknisk assistanse for å sette opp et SaaS Core-nettsted?

Tja, dette er en sannhet med modifikasjoner. Utvikling av malverket trenger du ikke lenger utviklerhjelp til lenger, siden du kan gjøre dette via admin-grensesnittet i Optimizely SaaS Core. Endel integrasjoner med de mest kjente systemer innen digital markedsføring, produktinformasjon og kundelojalitet vil være plug-n-play via wizards som setter opp API-tilkoblingen for deg.

Men SaaS Core mangler et presentasjonslag - altså frontend-koden som setter et visuelt utseende på malverket ditt og definerer hvordan brukerne opplever nettstedet.

Hele poenget med SaaS Core er å være headless - altså å lagre innhold i et presentasjons-agnostisk, strukturert format. Det betyr også at innholdet i utgangspunktet er definert som datafelter - ikke som HTML - og det medfølger ingen ferdige designmaler (du kjenner dette kanskje som "skins" eller "themes" i plattformer som f.eks Wordpress).

Det betyr altså at du trenger frontend-utviklere til å designe utseende på malene dine, og skrive frontend-koden (HTML, CSS, React/Node osv) som henter innholdet ditt fra SaaS Core via API, og presenterer det for sluttbrukeren i den aktuelle kanalen - enten det er et nettsted/nettbutikk, et nyhetsbrev, en mobilapp, eller en digital infoskjerm. Dersom du ikke ønsker å bruke Optimizely sitt grensesnitt for å redigere innhold, vil du også trenge frontend-utviklere til å kode et skreddersydd redigeringsgrensesnitt for deg.

Med Optimizely SaaS Core, behøver jeg lenger en Optimizely-partner?

Siden jeg jobber for en av de største Optimizely-partnerne (Epinova) vil jeg kanskje fremstå som partisk - men mitt soleklare svar er JA. 

Sånn rent teknisk er du kanskje ikke like avhengig som tidligere av utviklingshjelp fra en Optimizely-partner for å få et nettsted/nettbutikk på lufta. Men en vellykket digital strategi handler om mer enn bare å klikke seg gjennom en "wizard" for å kunne lansere et enkelt nettsted - det handler om å optimalisere oppsettet av plattformen, sørge for smidige integrasjoner og datautveksling, og sørge for at plattformen spiller godt på lag med øvrige interne og eksterne systemer. 

Mange Optimizely-kunder har også mer enn nok med å håndtere den daglige driften, innholdsproduksjonen og markedsføringen, og vil trenge en partner til å gjøre oppsett og  vedlikehold. Som nevnt over er det også behov for frontend-ekspertise, selv om SaaS Core fjerner mye av den tekniske kompleksiteten i malverket.

Samtidig blir Optimizely-økosystemet stadig større, med mange separate produkter og mye funksjonalitet å sette seg inn i. Det vil alltid være verdi i å ha en partner som kjenner "verktøykassa" godt og kan gi råd om hvilket verktøy som egner seg til hvilken oppgave - og ikke minst hvordan man bruker dem optimalt slik at du får maksimal verdi igjen for investeringen din. Godt håndverk krever erfaring.

Les mer om SaaS Core:

Mer fra Opticon 2023

Strategi og rådgiving

Vår viktigste oppgave er å være en støttespiller for din organisasjon, så dere kan lykkes digitalt. Vi bruker behovsforståelse, helhetlig overblikk og fokus på kontinuerlig forbedring for å gi råd om hva som gir mest verdi.

Les mer om rådgivning