• Publisert
 • 1 min

Høydepunkter fra Opticon 2023: Optimizely Composable Commerce

Konseptbilde for Optimizely Composable Commerce for SaaS Core og PaaS Core

Med lanseringen av Optimizely SaaS Core under Opticon 2023, åpnes det for en mye mer fleksibel måte å bygge B2C og B2B-nettbutikker på, hvor kjernekomponenter kan velges som inviduelle byggeklosser.

Hva skiller SaaS Commerce fra PaaS Commerce?

Frem til nylig har Optimizely tilbudt 2 Commerce-varianter:

Begge disse har vært tilbudt som "PaaS" (Platform as a Service), noe som betyr at nettbutikkens utseende, malverk og integrasjoner utvikles i samarbeid med en partner, men at Optimizely sørger for et skybasert driftsmiljø (DXP) og tilhørende infrastruktur.

Med lanseringen av SaaS Core - hvor Optimizely stiller med både driftsmiljø, databaser og kjernekomponenter, betyr det en forenkling i måten nettbutikker bygges på. Ved at Optimizely stiller til rådighet kjernekomponenter som alltid er på nyeste versjon (farvel, oppgraderinger!), og gir kundene et web-basert grensesnitt for å konfigurere det meste av malverk, integrasjoner og tilganger, betyr det også at oppsett av nettbutikken er langt mindre teknisk krevende enn tidligere!

Composable: Commerce-komponenter som byggeklosser

Optimizely anerkjenner også at ikke alle nettbutikker har samme behov for funksjonalitet. En av styrkene til det nye SaaS Core-konseptet er at kjernekomponentene består av det grunnleggende som trengs for å konfigurere opp malverk og grunnfunksjonalitet, men at de som bygger nettbutikken kan velge mellom et utvalg av verdiøkende tjenester på toppen av grunnfunksjonaliteten. 

Mens både SaaS Core og Paas Core-variantene av Commerce vil ha nødvendig innebygd grunnfunksjonalitet som handlekurvsystem, checkout, ordredata, kundedata, multi-markeder og prisstyring for produkter, vil Optimizely tilby tilleggstjenester som for eksempel:

 • Integrasjoner mot kjente betalingstilbydere
 • Bedre promotering-/rabattmotor
 • Avansert produkt/innholdssøk
 • Integrasjoner mot bilde og video-biblioteker (DAM)
 • Integrasjoner mot tilbydere av kundeservvicesystemer
 • Avansert segmentering av kundemassen
 • Avansert produktkatalogadministrasjon
 • Ny motor for visuell innholds-komponering (Visual Builder)

Fordelen med å tilby dette som tilleggstjenester istedetfor å ha alt i grunnpakken, er at kundene selv kan velge de integrasjonene/tjenestene som gir verdi for dem, utfra behovene hver enkelt kunde har.

Arkitekturskisse av Optimizely Commerce inndelt i SaaS Core (Customized) og Paas Core (Configured) (bildekred: Optimizely)
Arkitekturskisse av Optimizely Commerce inndelt i SaaS Core (Customized) og Paas Core (Configured) (bildekred: Optimizely)

Når er Composable Commerce tilgjengelig?

Ifølge Optimizely vil SaaS Core-plattformen være generelt tilgjengelig i løpet av Q1 2024. Det betyr også at mange av tilleggstjenestene også er under utvikling.

Mange av tilleggtjenestene er tilgjengelige allerede nå:

 • DAM leveres som en integrert del av CMP - Content Marketing Platform
 • Søk leveres enten som Search & Navigation eller den nye Optimizely Graph
 • Segmentering leveres som en integrert del av ODP - Optimizely Data Platform (som for øvrig er tilgjengelig i en gratis Lite-versjon).

Les mer om Composable Commerce:

Mer fra Opticon 2023

Strategi og rådgiving

Vår viktigste oppgave er å være en støttespiller for din organisasjon, så dere kan lykkes digitalt. Vi bruker behovsforståelse, helhetlig overblikk og fokus på kontinuerlig forbedring for å gi råd om hva som gir mest verdi.

Les mer om rådgivning