Workshop: AI for netthandel

AI kan forbedre dine kundereiser og gjøre din netthandel mer lønnsom. Bli med på workshop og få en konkret tiltaksplan for hvordan din bedrift kan ta i bruk AI!

Illustrasjonsbilde for AI-workshop modul 1

Workshop modul 1: Potensiale og risiko

Denne workshop-modulen gir en kartlegging av hvordan AI påvirker akkurat din bedrift - både muligheter for effektivisering, nye forretningsområder og tjenester, og besparelser gjennom utfasing av ulønnsomme praksiser.

Mer informasjon

Illustrasjonsbilde for AI-workshop modul 2

Workshop modul 2: Strategisk videreutvikling

I denne modulen tar vi utgangspunkt i bedriftens AI-relaterte potensiale og risiko, og identifiserer hvilke produkter, tjenester og kontaktpunkter som vil påvirkes mest av AI. Mål: Din nye AI-kundereise.

Mer informasjon

Illustrasjonsbilde til AI-workshop modul 3: tiltaksplan

Workshop modul 3: Tiltaksplan

Denne workshop-modulen bygger på innsikt om potensiale, risiko og identifiserte høyverdi satsingsområder. Resultatet er en stegvis tiltaksplan - et veikart for AI i bedriften.

Mer informasjon

Hva får du ut av workshopen?

AI - Artificial Intelligence (eller KI - Kunstig Intelligens) er et veldig vidt begrep, som har mange ulike forgreninger. I denne workshopen går vi grundig til verks og forklarer deg hva AI-teknologi er, og hva som skal til for å få verdi av AI i din bedrift.

Du lærer forskjellen på språkmodell, chatbot og API. Du lærer forskjellen på å bruke ferdige verktøy til å effektivisere det daglige digitalarbeidet, og å bruke maskinlæring og algoritmer for å effektivisere prosesser - og når hver av tilnærmingene passer. 

Like viktig som forståelsen av AI som verktøykasse, er forståelsen av hvordan AI kan påvirke forretningsområder, prosesser og kundereiser i din bedrift. Vårt mål er at du skal forlate workshopen med en klar formening om hvor i bedriften AI vil kunne ha størst positiv påvirkning - og hvordan dere skal gå i gang. 

Hvem passer workshopen for?

Workshopen er utformet for å arbeide med én bedrift av gangen, siden vi dykker ned i bedriftens konkrete marked, kundereiser, utfordringer og potensiale. Dette er en øvelse som er best egnet i et "lukket forum" hvor deltakerne kan snakke fritt. 

Deltakere fra bedriften bør ha kjennskap til bedriftens portefølje (produkter og tjenester), prosesser (logistikk, teknisk plattform) og kundereiser (kontaktpunkter, kundekommunikasjon, salgskanaler). Modulene i workshopen kan tas separat, men for å få best faglig utbytte - og lavere kostnad per modul - anbefaler vi at bedrifter gjennomfører alle modulene. 

Påmelding

Det er for tiden venteliste for denne workshopen. Meld din interesse ved å sende inn skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt når vi kan tilby deltakelse til din bedrift!
Merk: Innsending av skjemaet er altså ikke bindende påmelding.

Jeg er interessert i følgende workshops: