AI-workshop modul 3: Tiltaksplan

Denne workshop-modulen bygger på innsikt om potensiale, risiko og identifiserte høyverdi satsingsområder. Resultatet er en stegvis tiltaksplan - et veikart for AI i bedriften.

AI-workshop modul 3 - illustrasjonsbilde av rådgivere i Epinova

Temaer

 • Hvordan implementere AI i fremtidens kundereiser
  Med bakgrunn i bedriftens visjon om fremtidens AI-berikede kundereise - hvilke AI-applikasjoner eksisterer/kan kjøpes/må utvikles?

 • Interne/eksterne avhengigheter
  Hva må til for at vi kan gå i gang med endringene? Må gammel teknologi utfases, nye lisenser/verktøy kjøpes inn, mer personale ansettes eller nye prosesser opprettes?

 • Investering og avkastning
  Hva koster nye verktøy? Hvilke nye stillinger og ansvarsområder kreves? Hva kan vi forvente i besparelser/gevinst med AI-berikelser? 

 • Prioritert veikart
  Hvilken rekkefølge bør bedriften gjøre endringene i? Hvilke deler av bedriften må involveres? Hva er horisonten på de nye AI-tiltakene?

Målgruppe: Ledelse, teknologi, sikkerhet, salg, marked, kundeservice, HR.

Deltakere: Inntil 10 personer per workshop.

Omfang: 6 timer

Forutsetninger: Bygger videre på AI-workshop modul 2: Strategisk videreutvikling. Det er en stor fordel at bedriften som deltar allerede har kartlagt hvilke konkrete forretningsområder, produkter/tjenester og kundereiser som har mest utbytte av AI-berikelse.

Hva får du ut av det: Et prioritert og konkret veikart med de mest verdifulle AI-berikede tiltakene for akkurat din bedrift. Veikartet vil fungere som et viktig hjelpemiddel å styre etter når strategiplaner for kommende periode skal legges.

Påmelding

Denne workshopen er modul 3 av 3 i konseptet "AI: Business uten buzzord". Alle modulene kan tas separat hvis ønskelig, men for å få best faglig utbytte og lavere kostnad per workshop, anbefaler vi at bedrifter vurderer å gjennomføre alle modulene.

Til påmelding