AI workshop modul 1: Potensiale og risiko

Denne workshop-modulen gir en kartlegging av hvordan AI påvirker akkurat din bedrift. Ny teknologi kan både gi helt nye muligheter for effektivisering, nye forretningsområder og tjenester, men kan også gi besparelser i form av utfasing av gammel metodikk og ulønnsomme modeller. 

AI-workshop modul 1 - illustrasjonsbilde av rådgivere i Epinova

Temaer

 • Hvilke forbedringer kan AI gi bedriften - her og nå?
  Kartlegging av forretningsområder, metodikker og leveransemodeller. Hvor er de største friksjonspunktene? Det største forbedringspotensialet? Hva kan løses med tilgjengelig teknologi?

 • Hvilken risiko kan AI medføre for bedriften - her og nå?
  Konkurrentanalyse, markedsanalyse og konsekvensanalyse. Er konkurrentene i gang med AI-initiativer som vil endre markedet? Har AI endret kundenes krav/forventninger? Har bedriften interne/eksterne begrensninger rundt AI-bruk? Er bedriften rigget for AI-eksperimentering?

 • Hvilke gevinster/besparelser kan AI gi bedriften - fremover?
  Tankeøvelser rundt fremtidig bruk av AI-teknologi som ikke nødvendigvis finnes - ennå. Hvilke kommende trender og forretningspraksiser kan adopteres av organisasjonen? Hvilke AI-drevne innovasjoner kan skape nye forretningsområder for bedriften? 

 • Hvilken risiko utgjør AI for bedriften - fremover?
  Hva skjer hvis konkurrentene tar i bruk AI? Hvordan vil markedet se ut hvis bedriften tar i bruk AI - eller lar være? Vil AI endre kundenes krav/forventninger? Vil nåværende forretningsområder svekkes av kommende AI-teknologi? 

Målgruppe: Ledelse, teknologi, sikkerhet, salg, marked, kundeservice, HR.

Deltakere: Inntil 10 personer per workshop.

Forutsetninger: Det kreves ingen forkunnskap om AI for å få utbytte av workshopen, men deltakere må ha god kjennskap til overordnede forretningsmål og forretningsområder i egen bedrift.

Omfang: 6 timer

Hva får du ut av det: En veldokumentert matrise med AI-relatert potensiale og risiko for akkurat din bedrift. Matrisen gir en oversikt over hvordan AI øker eller reduserer verdien på bedriftens forretningsområder. Kort sagt - et verdifullt styringsverktøy når bedriften skal velge satsingsområder.

 

Påmelding

Denne workshopen er modul 1 av 3 i konseptet "AI: Business uten buzzord". Alle modulene kan tas separat hvis ønskelig, men for å få best faglig utbytte og lavere kostnad per workshop, anbefaler vi at bedrifter vurderer å gjennomføre alle modulene.

Til påmelding