AI-workshop modul 2: Strategisk videreutvikling av løsninger

I denne modulen tar vi utgangspunkt i bedriftens AI-relaterte potensiale og risiko, og identifiserer hvilke produkter, tjenester og kontaktpunkter som vil påvirkes mest av AI. Mål: Din nye AI-kundereise.

AI-workshop modul 2 - illustrasjonsbilde av ansatte i Epinova

Temaer 

I denne modulen tar vi utgangspunkt i matrisen over potensiale og risiko, hvor vi identifiserte satsingsområder hvor AI medfører høy/lav endring og verdi. Vi ser på hvordan produkter, tjenester og kundekontakt påvirkes ved bruk av AI. 

  • Kartlegging av bedriftens portefølje
    Hva er bedriftens strategiske produkter og tjenester? Identifisering av produkter/tjenester med høy/lav verdi, og høy/lav friksjon - både i dag, og fremover, ved bruk av AI. 
  • Kartlegging av eksisterende kundereiser
    Hvilke kontaktpunkter finnes med kundene? Hvordan vekkes og pleies kundenes interesse? Hvor er de viktigste konverteringspunktene? Hvordan følges eksisterende kunder opp? 
  • Skisse over fremtidens kundereiser
    Hvilke nye kontaktpunkter kan skapes ved hjelp av AI? Hvordan kommuniserer bedriften med kundene i fremtiden? Hvordan kan AI bidra med å øke brukeropplevelse, engasjement, konvertering og lojalitet?

Målgruppe: Ledelse, teknologi, sikkerhet, salg, marked, kundeservice, HR.

Deltakere: Inntil 10 personer per workshop.

Forutsetninger: Bygger videre på AI-workshop modul 1: Potensiale og risiko. Det er en stor fordel at bedriften som deltar allerede har kartlagt hvordan AI øker eller reduserer verdi for sine forretningsområder.

Omfang: 6 timer

Hva får du ut av det:  En veldokumentert oversikt over dine nye prosesser og kundereiser - beriket med AI. Oversikten kan fungere som inspirasjon for strategien i de ulike forretningsområdene, eller som grunnlag for et teknologisk veikart. 

Påmelding

Denne workshopen er modul 2 av 3 i konseptet "AI: Business uten buzzord". Alle modulene kan tas separat hvis ønskelig, men for å få best faglig utbytte og lavere kostnad per workshop, anbefaler vi at bedrifter vurderer å gjennomføre alle modulene.

Til påmelding