• Publisert
  • 3 min

Den tilgjengelige lederen: viktigheten av synlighet og tilgjengelighet på arbeidsplassen

Gruppebilde av gruppelederne, fra venstre: Anniken Norderud, Kristian Borg og Magnus Vik Lagerberg.

I Epinova har vi tre gruppeledere: Magnus Vik Lagerberg, Kristian Borg og Anniken Norderud. Sammen har de ansvar for alle utviklere og prosjektledere i selskapet, i tillegg til å ha hvert sitt ansvarsområde utover dette. La oss se nærmere på deres ansvarsområder i Epinova.

Verdien av ledere som er nærværende i grupper

For de ansatte er det en stor trygghet å ha nærmeste leder i nærheten og lett tilgjengelig. Veien for å ta en prat og dele bekymringer blir betydelig kortere, og flere benytter seg av nærmeste leder for støtte. Gruppelederne gjennomfører jevnlig én-til-én-samtaler for å høre om trivsel og planlegge videre faglig utvikling. I Epinova er det viktig for oss at gruppelederne er tilgjengelige og synlige, og den flate strukturen i ledelsen er viktig for arbeidsmiljøet.

Gruppelederne våre har også ansvar for de ansatte som sitter på distriktskontorene, i Trondheim, Kristiansand og Tønsberg, samt i Oslo. De gjør det til en prioritet å reise ut og besøke så ofte det lar seg gjøre, og deltar på de sosiale arrangementene de har mulighet til. Magnus tar stadig turen til Trondheim og besøker gruppen der oppe, og nylig hadde de en sommeravslutning med middag og dart. Anniken har ansvar for Tønsberg-avdelingen og besøker gjengen der med jevne mellomrom, mens Kristian tar turen til Kristiansand så ofte det lar seg gjøre for å følge opp de. 

"Som mellomleder erkjenner jeg viktigheten av å være et bindeledd som kan se ulike sider av samme sak sammen med andre. Jeg legger stor vekt på min rolle som støttespiller for kollegaene mine" - Magnus Vik Lagerberg

Betydningen av et godt miljø mellom gruppelederne

Både Magnus, Anniken og Kristian er enige om at hvis de ikke hadde hatt hverandre å sparre med og dele hverdagen med, så hadde nok jobben vært vanskeligere, kjedeligere og ikke like inspirerende. Disse tre utfyller hverandre godt både faglig og personlig. Til tross for at de er tre ganske forskjellige personer med ulike personligheter og ulik bakgrunn, gir dette dem forutsetninger for å sammen løse problemer og jobbe videre hvis de står fast. De støtter hverandre når det gjelder små og store ting, og hjelpen er aldri langt unna om det trengs.

Kristian tror at bakgrunnen for det gode samarbeidet handler mye om at gruppelederne våre er så forskjellige. Pedagogen Magnus, den strukturelle Anniken og teknologen Kristian utgjør sammen et ¨dream team¨. Sammen utfyller og komplementerer de hverandre og dekker alt fra medmenneskelighet, pedagogikk, struktur, kreativitet, underholdningsevne, humor, teknologi, fag og ledelse.

"Som gruppeleder er jeg her for å løse eventuelle utfordringer som de rundt meg måtte ha, enten det er personlig eller faglig. Jeg ønsker å bidra til trivsel og suksess." - Anniken Norderud

Gruppelederens viktigste oppgaver og ansvarsområder

En viktig del av Kristians ansvar er å følge opp og ta vare på de ansatte. Han legger vekt på å være til stede for medarbeiderne og sikre at de trives på jobben. Samtidig er han også involvert i teknologiske og kompetansemessige aspekter. Kristian finner motivasjon i å jobbe tett sammen med sine medarbeidere for å håndtere tekniske utfordringer og faglige oppgaver. Han er en operativ leder og er villig til å jobbe lange kvelder for å være involvert i den operative delen av teknologien som er essensiell for organisasjonens drift.

"Jeg finner en sterk motivasjon i å takle teknologiske og faglige utfordringer. For meg er det viktig å være aktivt involvert i den operative delen av teknologien som er avgjørende for organisasjonens drift." - Kristian Borg

Anniken er tilgjengelig for å løse eventuelle utfordringer som de rundt henne måtte ha, knyttet til både faglig og personlig utvikling. Hun ser rollen som et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte, og at den gir en unik mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet i Epinova. Som fagleder for prosjektlederne jobber Anniken med prosess- og metodeutvikling for prosjektleveranser. Hun har også ansvaret for kvalitet og leveranser i selskapet. Sammen med prosjektledergruppen arbeider hun med å utvikle verktøy og maler som skal brukes i prosjekter. Anniken kombinerer sin interesse for IT med sin interesse for struktur, systemer og mennesker, og har fokus på å holde menneskene i sentrum.

Magnus legger stor vekt på sin rolle som støttespiller for sine kollegaer. Han forstår betydningen av å gi nødvending informasjon og støtte for at hver enkelt ansatt skal trives på jobben. I tillegg erkjenner Magnus som mellomleder betydningen av å være et bindeledd som kan se ulike sider av samme sak sammen med andre. Han er også involvert i medarbeideroppfølging, HR, rekruttering, ressursallokering, markedsarbeid og forvaltning. Magnus´ arbeidshverdag er variert og ingen dager er like, og han trives godt med denne variasjonen. Han er også involvert i koordinering med HR i NOVA-konsernet og arbeider med viktige områder som mangfold og likestillingsarbeid.

Ta kontakt med oss

Ble du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos oss i Epinova? Ta kontakt med en av våre rekrutterere for en uforpliktende samtale.

Les mer om våre gruppeledere

Les mer om