How to set up a CI/CD pipeline

Epinova DXP deployment extension for Azure DevOps Part 4 – How to set up a CI/CD pipeline (Prerequisites and Release candidate strategy)

 • DevOps
 • Strategi
 • Episerver
Epinova DXP deployment extension

Epinova DXP deployment extension for Azure DevOps Part 3 – A closer look at the Epinova DXP deployment extension for Azure DevOps

 • DevOps
 • Strategi
 • Episerver
Epinova DXP deployment pipelines

Epinova DXP deployment extension for Azure DevOps Part 2 – Branch and release strategies

 • Strategi
 • Episerver
 • DevOps
Epinova DXP deployment Azure DevOps extension

Epinova DXP deployment extension for Azure DevOps Part 1 - Introduction

 • Strategi
 • Episerver
 • DevOps
Hender foran skjerm

Flaskehalsene som hindrer deg fra å nå nettstedets KPI-er

 • Strategi

Prosjektets hellige gral er totalt meningsløs

 • Strategi
A person holding a mobile phone reading text messages

Getting started with SMS for Episerver Campaign

 • Episerver
 • Strategi

De største syndene i PIM-prosjekter

 • Strategi
Utivkler i kontorlandskap

Kompetansekort som grunnlag for utvikling

 • Strategi
God datakvalitet i produktfeed tilfredsstiller kundenes informasjonsbehov

3 tips til bedre produktmarkedsføring og økt salg

 • Strategi
Samlet temperatur i dashboard i WinningTemp

Slik skal du gjøre medarbeidersamtaler i 2019

 • Strategi

GDPR og Episerver: Hvordan ivareta "Do Not Track" nettleserinnstilling i Google Tag Manager

 • Strategi

GDPR and Episerver: Honoring the Do Not Track browser setting in Google Tag Manager

 • Episerver
 • Strategi

GDPR for dataansvarlige: 5 viktige huskeregler om retten til innsyn/retting/sletting

 • Strategi

Ny teksteditor, forbedret personvern og arbeidsflyt for endringer: 5 nye grunner til å oppdatere Episerver

 • Strategi

GDPR og Episerver: Hvordan lagre samtykkedetaljer i skjemadata

 • Strategi

GDPR and Episerver: Storing consent context in submitted form data

 • Episerver
 • Strategi

GDPR og Episerver: Separat samtykke i påmeldingsskjema

 • Strategi

GDPR and Episerver: Unbundled consent in signup forms

 • Episerver
 • Strategi

What we look for in a technology partner

 • Episerver
 • Strategi
Screenshot of the Episerver QJet demo site front page

GDPR compliance audit of the Episerver "QJet" demo site

 • Episerver
 • Strategi